Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 216

Küsimus

Kas on mingeid konkreetseid reegleid selles osas, mis puudutab parkimiskohtade rentimist jur.isiku poolt. Kas kehtivad mingid piirangud, kui palju võib parkimiskohti rendil olla (näit. sõltuvalt ettevõtte omanduses olevate sõidukite arvust)? Kui reaalselt pargivad neil kohtadel nii ettevõtte autod kui ka töötajate omanduses olevad autod, siis kas/mille alusel peaks arvestama erisoodustust?

Vastus - 24.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Piiranguid parklakohtade arvu suhtes ei ole. Lähtuda tuleks siinkohal äriühingu jaoks mõistlikust ja otstarbekast arvust. Kui äriühingul on tööl 10 maaklerit, kelle tööülesanded nõuavad ka ringisõitmist, on otstarbekas nende sõidukitele ka parklakohad rentida. Oluline ei ole siinkohal, kas töötajad kasutavad äriühingu või enda isiklikku sõiduautot. Kui aga äriühing rendib nö kontoritöötajate sõidukitele parklakohad, võib tekkida küsimus, kas tegemist on otstarbeka kulutusega (kui töötajad ei kasuta sõidukeid ärisõitudeks või selliseid sõite ei ole).
Teisalt kui äriruumid asuvad piirkonnas, kuhu ühistranspordiga ei pääse ning äriühingul endal puudub kontori juures võimalus autode parkimiseks, on jällegi mõistlik rentida töötajate sõidukite jaoks parkimiskohad. Seega tuleb hinnata iga kulutust eraldi lähtudes konkreetsest otstarbest ja äriühingu enda vajadustest.