iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 185

Küsimus

Firma esitas aastaid tagasi töötajale rahalise nõude seoses ettevõtte vara kahjustamisega. Töötaja tasus aja jooksul nõudest poole ja siis lõpetas töölepingu. Nüüd ei ole juba poolteist aastat raha laekunud ning töötajaga ei ole võimalik kontakteeruda. Küsimus on, et kas antud nõudest loobumisel, tekib firmal tulumaksukohustus? Kui jah, siis millise § alusel?

Vastus - 30.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna tegemist on endise töötajaga ning erisoodustusena käsitletakse ka pärast töösuhte lõppemist antud soodustusi, kui see on seotud töösuhtega, siis tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 9 alusel on rahalise nõude sissenõudmisest loobumine erisoodustus. Kuid erandiks on juhud, kui prognoositavad kulud seoses sissenõudmisega ületavad nõude suurust. Kulude prognoosimine on paljuski hinnanguline ning seetõttu on soovitatav nõudest loobumise otsus vajalikul määral motiveerida.

Samas ei tohi segamini ajada rahalisest nõudest loobumist ebatõenäoliste või lootusetute võlgnevuste kuludesse kandmisega. Lootusetu võla puhul tuleb arvestada, et loobumisest saab rääkida vaid siis, kui on võimalik sisse nõuda, kuid seda ei tehta. Kui töötaja on töölt lahkunud ning tema elukohta ei ole võimalik tuvastada või kui täitemenetlus on jäänud tulemuseta ning kõik katsed võlga sisse nõuda on nurjunud, siis ei saa rääkida nõudest loobumisest (L. Lehis „Tulumaksuseadus. Kommenteeritud väljaanne“ lk 845-846). Ning sellisel juhul ei ole tegemist erisoodustusega ega teki ka maksukohustust.