Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 329

Küsimus

1.Kas näiteks Maksumaksjate Liidu poolt korraldatavast koolitusest osavõtt oleks ettevõtjale erisoodustus?
2.Kas ilu-teenused (kosmeetika,maniküür jne.) saab liigitada kui raviteenused?

Vastus - 07.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Üldjuhul on kõik tööalased koolitused maksumaksja ettevõtluseks vajalikud ja ka kohased, nii ka Maksumaksjate liidu koolitused. Kui Te peate silmas tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 10 sätestatut, mis loeb taseme- ja vabaharidusliku koolituse erisoodustuseks, siis EML koolitused selle sätte rakendusalasse ei kuulu.
2. Kui Te peate silmas, et nn iluteenused võiksid olla tervishoiuteenused käibemaksuseaduse § 16 lg 1 p 2 mõistes, siis minu arvates nad nende alla ei kuulu. Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgituse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Tervishoiuteenuste loetelu vt: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=965572&id=163343
Kui Te peate silmas seda, et tööandja võiks nn iluteenused kinni maksta, kuid ei tea, kuidas maksustama peaks, siis võib vast suhteliselt kindlalt väita, et üldjuhul ei ole tegemist sellise kulutusega, mis oleks tööandja huvides tehtud ning mida seetõttu erisoodustuseks ei loetaks. Erandiks võiks olla nt modellid, näitlejad jne, kelle tööülesannetega nn iluteenused seotud on.