Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 97

Küsimus

Maksu-ja Tolliameti veebileht teatab, et 01.01.2006 alates on laenuintressi alammäär 3%, aga ei leidnud sellekohast rahandusministri määrust Riigi Teatajas. Kindlasti see ilmub või on juba ilmunud. Kas võiks juba kasutada 3%?

Vastus - 01.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Määrus on avaldatud RTL 2006, 6, 94 ja seal on ka kirjas tagasiulatuv
rakendamine alates 01.01.2006