iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 253

Küsimus

Erisoodustus kaubiku kasutamisest.
Kui kahe äriühingu vahel on sõlmitud kaubiku tasuta kasutamise leping ja kasutaja maksab kinni tehtud kulutused kaubikule, kas kasutaja peab pidama sõidupäevikut. Või kui seda ei tehta,maksma erisoodustust?

Vastus - 24.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Erisoodustus tekib juhul kui kaubikut kasutatakse ka erasõitudeks. Kui kaubiku kasutaja suudab tõendada muul viisil vajadusel maksuhaldurile, et kaubikut kasutati ainult ettevõtlusega seotud sõitudeks (nt on kaubik õhtuti tasulises parklas tööandja juures vm), erisoodustust ei teki.