iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 200

Küsimus

Tööandja soovib kehtestada töötajale telefonilimiidi. Kas vastav käskkiri erisoodustuse tekkimise vältimiseks tuleb väljastada igakuiselt või võib selle vormistada näit. kvartaalselt või aasta kohta?

Vastus - 13.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Erisoodustus tekib juhul, kui töötaja saab mingi hüve (TuMS § 48) ning käskkiri limiidi kohta erisoodustust iseenesest ei kaota. Erisoodustus võib tekkida juhul kui tööandja on limiidiks kehtestanud 1000 krooni, kuid töötaja teeb selle summa raames ka erakõnesid. Samuti tekib erisoodustus juhul, kui töötaja ei tarvita töökõnedega limiiti täis, kuid tööandja tasub talle limiidi osa ikka täielikult. Et mitte igakuiselt hakata kõikide töötajate kõnede eristusi ükshaaval läbi töötama, võib määrata limiidi summas, mis tööandja hinnangul tavaliselt kulutatakse töökõnedele. Käskkirjade arv erisoodustust ei tekita ega kaota. Üldjuhul piisab ühes korraldusest, kust oleks näha kuulimiit ja asjaolu, et tegemist on tähtajatu korraldusega