iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 359

Küsimus

Tasemekoolitus ja erisoodustus. Kui töötaja õpib tavapärases magistriõppes töö kõrvalt ja firma maksab õpemaksu, siis kas see on erisoodustus? Maksuameti infoliin ütles, et nende ametlik seisukoht on et see on erisoodustus. Täiskasvanute koolituse §-st 3 seda välja ei loe. Võib olla ma ei saa sellest paragrahvist õieti aru.

Vastus - 10.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 10 kohaselt on erisoodustuseks täiskasvanute koolituse seaduse § 3 tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmine /-/.
Täiskasvanute koolituse seaduse § 3 lg 2 kohaselt võimaldab tasemekoolitus /-/ omandada osakoormusega või eksternina kõrgharidust. Tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus või diplom.
Juhul, kui magistriõpet ei läbita osakoormusega või eksternina, siis ei ole tegemist täiskasvanute koolituse seaduse mõistes tasemekoolitusega. Sellisel juhul peab koolituse erisoodustuseks või maksuvabaks lugemisel lähtuma koolituse sisust. Abiks on siin Riigikohtu lahend (http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-44-00), kus kuni 31.12.1999 kehtinud tulumaksuseadust tõlgendades asuti seisukohale, et „TMS § 13 lg. 1 alusel saab töötaja tasemekoolituseks tehtud kulutused maksustatavast tulust maha arvata tingimusel, et need on seotud ettevõtlusega, tehtud maksustamisperioodil ja dokumentaalselt tõendatud. Kuid erinevalt täiend- ja ümberõppest kui tööalasest koolitusest võivad kulutused tasemekoolitusele olla maksumaksja ettevõtlusega seotud nii otseselt ja kogu ulatuses kui ka üksnes osaliselt.“
„Tasemekoolituse puhul tuleb tõendada, et töötaja täidab pärast koolitamist uusi, keerulisemaid tööülesandeid ning koolitus oli vajalik, kasulik või kohane maksumaksja ettevõtluse arendamiseks või säilitamiseks. Olulist tähendust võib omada ka töötaja koolituseks tehtud kulutuste vastavus töösuhete kestvusele pärast koolitamist.“