Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Erisoodustused

Vastatud: 14.11.2008
Töötaja esitab isikliku sõiduauto kasutamise akti kaks kuud korraga ja väljamakse toimub ka näiteks novembikuus septembri ja oktoobrikuu eest. Väljamakstav summa ületab 2000 krooni. Kas see, mis läheb üle 2000 tuleb maksustada erisoodustusena?
Loe vastust
Vastatud: 12.11.2008
Seotud isikule (töötajale või juhatuse liikmele) on antud laen, intressi makse iga aasta lõpus (intress 5%) nüüd aga isik ei ole tasunud laenu ja intressi ning arvatavasti sellel aastal ka ei tasu. Kas sellest võib ettvõttel tekkida maksukohustus?
Loe vastust
Vastatud: 05.11.2008
Firma teeb oma töötajatele omavahenditest sotsiaalse iseloomuga rahalisi väljamakseid - nt. annab koolitoetust kooliaasta alguse puhul, pulmatoetust töötaja abiellumise puhul, (täiendavat) lapse sünnitoetust lapsevanematele, tervisetoetust sanatoorseks järelraviks (arsti soovitusel) jms Kas nimetatud väkljamaksed kuuluvad maksustamisele sotsiaalmaksuga? Kas sõnal "toetus" maksustamisel on kindel definitsioon või see on pigem hinnanguline mõiste? Sotsiaalmaksuseaduse...
Loe vastust
Vastatud: 16.10.2008
Firma soovib müüa oma töötajatele kasutusest eemaldatud (jääkväärtus 0) IT varasid: arvutid, kuvarid, printerid, laptopid. Turuväärtust on neile väga raske määrata- müügipakkumisi saab sarnastele toodetele otsida, aga kas nendega ka reaalselt müüa õnnestuks, ei tea. Sellised varad tahame müüa suhteliselt soodsalt ja standartsete hindadega, et mitte endale palju lisatööd tekitada...
Loe vastust
Vastatud: 07.10.2008
Tööandja tasub oma töötaja magistriõppe teenustasu ühe semestri, (õppetöö on otseselt seotud töötaja ametiga). Kuidas on lood maksustamisega? Kas seda kraadiõpet võib käsitleda ka kui tööalast koolitust, või on tegu tingimata tasemekoolitusega?
Loe vastust
Vastatud: 06.10.2008
Olen tegemas oma firmat ja sooviksin olla töötajatele helde ülemus. Tahaksin enda kanda võtta nende spodiklubi aastakaardid ja kõik töölõunad. Ma ei maksaks seda neile välja ei hüvitise ega lisatasuna, see ei oleks isegi mitte kingitus ega annetus, vaid sooviksin marssida töötajatega hanereas kõrvaltänava kohvikusse ja asuda ühise laua taha...
Loe vastust
Vastatud: 06.10.2008
Perefirmal on sõduauto, mida kasutatakse töösõitudeks. Kas erasõiduks kasutatavad autod peavad olema juhatuse liikmete nimel, et ei tekiks erisoodust firma auto pealt, või võib olla näiteks auto õe nimel aga auto passis on juhatuse liikmed kasutajatena kirjas?
Loe vastust
Vastatud: 12.06.2008
Kui töötervishoiu arst on kirjutanud lahtrisse „Ettepanekud töökorralduse või töökeskkonna muutmiseks” – soovitavad massažikuurid õlavöötmele ja seljale 2x aastas a´10x. Kui tööandja maksab need kuurid kinni, siis kas neid võib käsitleda ettevõttega seotud kulutustena või on tegemist erisoodustusega. Tööandjal on vastavalt seadusele läbi viidud töökeskkonna riskianalüüs.
Loe vastust
Vastatud: 30.04.2008
Ettevõte juht sai viivistasu arve vales kohas parkimise eest. Tegemist on ettevõtte sõiduautoga. Firma maksis viivistasu ära. Nüüd küsimus, kas on tegemist erisoodustusega või ettevõtlusega mitteseotud kuludega. Meie hinnangul nagu viimasega (TMS§51)aga Maksuameti koduleheküljel on see pandud nii erisoodustuse kui ka ettevõtlusega mitteseotud kulude alla.
Loe vastust
Vastatud: 15.02.2008
Ettevõtte nõukogu on otsustanud juhatuse liikmele isikliku sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmisel maksta "erisoodustust" 5000 krooni. Tasutakse ka tulu- ja sotsiaalmaksu 4000 krooni pealt. Arusaadav on 1000 krooni maksustamine erisoodustusena (päevikut ei peeta), aga kui töötajale antakse mitte "rahaliselt hinnatavat hüve", vaid (5000-2000) ühes osas (3000.-) lihtsalt raha, kas see...
Loe vastust
Vastatud: 18.02.2008
Emaettevõtja annab tütarettevõtjale laenu. Laenuintress on 5%. Intresse tuleb tasuda iga aasta lõpus. Emaettevõtja esitab aasta lõpus intressinõude, kuid tütarettevõttel ei ole intresside maksmiseks raha ja nõuet ei täideta. Kas tekkib sellisest olukorrast maksukohustus?
Loe vastust
Vastatud: 06.02.2008
Kui firma juht ostab firma kaardiga selliseid kaupu, mis ei ole meie põhitegevusega seotud (ilukirjandus, toasisustuse elemendid, voodikatted jms) - kas sellised ostud klassifitseerida erisoodustuse alla ja deklareerida TSD lisas 4 või on tegemist ettevõtluse mitteseotud kuludega ja need tuleks deklareerida TSD lisas 6 (Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste...
Loe vastust
Vastatud: 05.02.2008
OÜ likvideerimise käigus müüakse põhivara maha. Millega peaks arvestama 8-aastase sõiduki müügi korral, kui ostjaks on juhatuse liige - kas müügihinnaks võib olla jääkmaksumus, kuidas arvutatakse käibemaks jmt?
Loe vastust
Vastatud: 05.02.2008
Firma ostab kahepäevase seminari paketi, kus sees majutus, toitlustus. Seminarilt võtavad osa oma töötajad + äripartnerid. Transpordi sinna muretseb ja maksab tööandja ja kust maalt algab nüüd erisoodustus. Kas majutus ja transport lähevad koolituskulu alla ja toitlustuse palun arvel eraldi välja tuua ja arvestan sellelt erisoodustust.
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2008
Kui prillide ostmist saab hüvitada arvutiga töötavatele töötajatele, siis kas siia alla kuuluvad ka pihuarvutiga tööd tegevad inimesed?
Loe vastust
Vastatud: 14.01.2008
Kas olen õigesti aru saanud, et töötajale kodukontori kasutamise eest makstud üüri kompensatsiooni pealt peab firma maksma tulumaksu? Näiteks: juhatuse liige töötab 100m2 korteris, mille eest maksab eraisikuna 10000 EEK üüri. 30m2 sellest kasutab ta kodukontorina, mille eest firma maksab talle 3000 EEK kompensatsiooni kuus - ja selle pealt peab...
Loe vastust