iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1226

Küsimus

TMS § 48 lg 5.1 on öeldud, et "Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga."

Kuidas määratleda mõistlikku aega? Kui praegu kulub tööle-koju sõiduks päevas 40 min, bussiga kuluks selleks 4 tundi, siis kas see on põhjendatud?

Kas selle sätte alusel võiks sõidupäevikus tööamdja auto kasutamisel kajastada ka tööle ja töölt koju sõitmist ametisõitudena?

Vastus - 23.01.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

MTA on selle teema kohta andnud päris hea juhendi, vt siit: http://www.emta.ee/?id=1219

Teie kirjelduse põhjal võiks küll järeldada, et tõenäoliselt oleks TuMS § 48 lg 5.1 kohaldamine õigustatud.

Kui kasutatakse tööandja sõiduautot, siis loetakse TuMS § 48 lg-s 5.1 nimetatud juhtum töösõiduks. MTA nõuab sellise sõidu puhul kindlasti sõidupäeviku pidamist, mis hõlmaks kõiki töösõite.

2009. a MaksuMaksjas nr 1 ilmub põhjalikum artikkel sõiduautode kasutamisest, kus ka seda teemat käsitletakse.