Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 985

Küsimus

Kas isikliku mobiiltelefoni kasutamine on erisoodustus?

Vastus - 16.04.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Erisoodustuse puhul toimub tööandja poolt töötajale tema isiklikes huvides tasuta või turuhinnast soodsamalt mingi rahaliselt hinnatava hüve üleandmine (vt tulumaksuseaduse § 48).

Kui töötajale hüvitatakse kuludokumendi alusel tööandja huvides tehtud kõnede maksumus, siis seda ei loeta erisoodustuseks ning seda ei loeta ka töötaja tuluks (vt kulude hüvitamise kohta tulumaksuseaduse § 12 lg 3).