iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 995

Küsimus

Ettevõte juht sai viivistasu arve vales kohas parkimise eest. Tegemist on ettevõtte sõiduautoga. Firma maksis viivistasu ära. Nüüd küsimus, kas on tegemist erisoodustusega või ettevõtlusega mitteseotud kuludega. Meie hinnangul nagu viimasega (TMS§51)aga Maksuameti koduleheküljel on see pandud nii erisoodustuse kui ka ettevõtlusega mitteseotud kulude alla.

Vastus - 30.04.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vales kohas parkimise eest viivistasu ei määrata. Viivistasu määratakse, kui parkimistasu on tasulisel parkimisalal parkides jäänud maksmata.

Maksustamine sõltub sellest, kas parkimine oli vajalik töökohustuste täitmiseks või mitte. Kui oli vajalik, siis maksukohustust ei teki. Kui tegemist oli erasõiduga ning parkija seda ei hüvita, siis on tegemist erisoodustusega (eeldades, et parkija on TuMS § 48 lg 3 mõistes töötaja).

NB! Maksuhaldur on teistsugusel seisukohal. Vt http://www.emta.ee/?id=3578

Maksuhaldur ei tea ilmselt, et Riigikohus on asunud seisukohale, et „Viivistasu näol ei ole formaalselt ega ka materiaalselt tegemist karistusega.“ Veel selgitati: „Oleks ootuspärane, et viivistasu määramise hetkest lõppeks tasu arvestamine mobiilsideoperaatori kaudu. Kohus ei välista ka muid viise, mis välistaksid isiku poolt lisaks viivistasule täiendavate kohustuste kandmise või tagaksid parkimisest tulenevate kohustuste arvestamise kogumis.“(http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-24-07).

Sisuliselt asendab viivistasu seega parkimistasu ning kuna maksumaksja ei ole ise määratlenud oma parkimisaega ja parkimistasu ulatust, siis teeb seda haldusorgan ise määrates parkimistasu asemel viivistasu. Viivistasu kui kohaliku maksu tasumine ei tekita tööandjale maksukohustust, kui parkimine oli vajalik tööandja huvides. Muide mõnes kohas on viivistasu maksmine soodsam kui parkimistasu maksmine.

Vt ka artiklit: Martin Huberg. Parkimistasude maksustamine. – MaksuMaksja, 2006, nr 12, lk 17.