iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1234

Küsimus

Äriühingu töötaja kasutab kaubikut (N1 kategooria) ka isiklikeks sõitudeks nt. koju ja tööle tulekuks. See peaks olema töötaja erisoodustus. Kuidas ma pean arvestust pidama? Kas pean erasõitudeks läinud kilomeetrid mingi X krooniga korrutama ja selle pealt erisoodustust maksma. Või võib ka maksta tööandjale kinni, siis ei maksa erisoodustust? Kas peab tingimata sõidupäevikut pidama?

Vastus - 03.02.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Olete õigesti aru saanud: kui töötaja kasutab tööandja vara tasuta (erasõidud), siis on tegemist erisoodustusega. Vt TuMS § 48 lg 4 p 2:

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse lõikes 3 nimetatud isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast. Erisoodustus on muu hulgas:
2) sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks;

Tõsi on ka see, et kaubikute kohta ei ole ette antud erisoodustuse hinda. Töötajale võimaldatud hüve turuväärtuse peab tööandja ise leidma. Seetõttu on igati mõistlik teie lähenemine – korrutada erasõitude kilomeetrid summaga x (x tähistab kilomeetri turuhinda, mis ei pruugi olla sama, mis sõiduautodele on kehtestatud). Kui töötaja hüvitab erasõidud tööandjale, siis erisoodustust ei teki.

Kui tööandja kaubikuga tehakse igapäevaselt erasõite, siis on erisoodustuse kindlaksmääramine sõitude arvestuse pidamisega (sõidupäeviku pidamisega) üks kõige kindlam variant, mida maksukohustuslane saab kasutada. Ei pea tingimata pidama sõidupäevikut, kui leiate mõne muu hea võimaluse erasõitude kontrollimiseks.