Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Erisoodustused

Vastatud: 02.06.2015
Erisoodustuseks on laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga. Erisoodustuseks loetakse erisoodustuse hinnaks turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahe, välja arvatud kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne VÕS § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär. Hetkel on Eesti Pank teatanud...
Loe vastust
Vastatud: 10.02.2015
Firma juhataja teeb firma kasutuses oleva sõiduautoga(kasutusrendil oleva sõiduautoga)veoteenuseid kahele firmale. Veoteenuste eest koostatakse arved. Kas firma juhataja peab pidama sõidupäevikut ja kui palju on vaja maksta seljuhul makse kui sõidupäevikut ei peeta?
Loe vastust
Vastatud: 15.12.2014
Kui töötaja kasutab isiklikku sõiduautot, peab sõidupäevikut ning kasutab mobiilset parkimist, siis kas parkimistasu (sõidupäevikust nähtub, et tegemist on töösõiduga) võib kanda ettevõtte kuludesse eraldi või peab see mahtuma 0,3€/km hinna sisse? Osad parkimistasud on seotud käibemaksuga, sellelt siis 50% tagasiküsimise õigus? Maksuameti hinnangul, peaks parkimine mahtuma 0,3€/km hinna sisse,...
Loe vastust
Vastatud: 11.11.2014
Täpsustav küsimus: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2603 Täienduseks viidatud teemale. Kui tööandja sõiduauto kasutuse kohta peetakse sõidupäevikut, töötaja kasutab autot erasõitudeks nt 1200 km kuus ja hüvitab selle tööandjale 0,30 eur x 1200 km = 360 eur suuruses summas, kas siis tekib tööandjal mingi maksukohustus või mitte? Ehk kas sellisel töötajapoolsel erasõitude hüvitamisel on...
Loe vastust
Vastatud: 03.10.2014
Firmal on sõiduauto. Kas tuleb pidada sõidupäevikut, et tõestada autokasutust vaid tööga seotud sõitudeks? Kui sõidupäevikut ei peeta, kas siis loetakse erisoodustuse hinnaks 256 eurot, sellelt siis ka igakuised maksud? Pean silmas 01.12.2014 jõustuvat muudatust.
Loe vastust
Vastatud: 29.09.2014
1. septembrist 2014 muutus isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmise kord. Kas juhatuse liige, kes kasutab oma isiklikku sõiduautot tööülesannete täitmiseks, saab ja võib arvestada töösõitude hulka ka sõidud tööle ja koju, sest tema elukohast ei ole võimalik tööle jõuda ühistranspordiga õigeks ajaks ja mõistliku ajakuluga? Teiseks kas muutub ka...
Loe vastust
Vastatud: 02.07.2014
Tasutud töötajate toitlustamise eest. Arve puudub. Töötajate toitlustamine on erisoodustus (tulumaks+sotsiaalmaks). Kas puuduva dokumendi eest maksan siis teist korda veel tulumaksu?
Loe vastust
Vastatud: 19.03.2014
Kontserni emaettevõte organiseerib kogu kontserni ühiseid suvepäevi. Saime ettemaksu arve (50%) broneeritud ansamblilt, mille me kohe ära pidime maksma. Suvepäevad toimuvad mitme kuu pärast, praegu ei oska tütaettevõtete vahel jagada. Kas ma võin selle ettemaksu praegu jätta deklareerimata ja maksustamata, seni kuni me midagi saanud veel ei ole? Ega ei...
Loe vastust
Vastatud: 29.10.2013
Kas ettevõte võib maksuvabalt tasuda juhatuse liikme koolituskulud, kui antud isiku õpitav eriala kõrgkoolis on ettevõtluse alane? Kui jah, siis kuidas seda isiku ja ettevõtte vahel vormistada?
Loe vastust
Vastatud: 16.07.2013
Eestis registreeritud firma üürib oma Soomes töötavatele töölistele Soomes korteri. Kas ja kuidas maksustatakse ettevõtte poolt tasutud üürisummad ja kommunaalmaksed?
Loe vastust
Vastatud: 17.10.2012
Töötaja läbinud töötervishoiuarsti poolt suunatud silmaarsti juures nägemise kontrolli 2011 a. märtsis. Vahepeal silmanägemine oluliselt halvenenud ning töötaja pöördus ISE silmaartsi juurde. Silmanägemine on halvenenud!! Arst määras tööks kuvariga "kangemad"prillid. Töö arvutiga (raamatupidaja). (Riskianalüüs ja tegevuskava olemas.) Küsimus:kas prillide kompenseerimine on erisoodustus ,kui töötaja pöördus vahepeal ise silmarsti juurde- st....
Loe vastust
Vastatud: 29.12.2011
Töötervishoiuarst kirjutas töötaja tervisekontrolli otsuses: Näidustatud õlavöötme pinge alandamiseks venitusi ja lõõgastusharjutusi sisaldav treening 2 korda nädalas, massaaz õlavöötmele 2 korda aastas (üks kuur 10 korda). Kas sellele tuginedes võiks treeningutasu ja massaazi maksumust töötajale hüvitada ilma seda erisoodustusena deklareerimata?
Loe vastust
Vastatud: 07.12.2011
Kui Eesti ettevõtte töötajad on Rootsis paigaldustöid tegemas ja neil on ettevõtte sõiduauto millega nad liiguvad majutuskoha ja objekti vahel ning vajadusel käivad varustusringidel. Tööd kestavad ca 3-4 nädalat. Kas tuleb Rootsis olles pidada sõidupäevikut? Kui sõidetakse sööma või toidukauplusse, kas see on siis erasõit?
Loe vastust
Vastatud: 06.12.2011
Ettevõte saadab töötajad töölepingus märgitud asukohast u 100 kilomeetri kaugusele komandeeringusse kaheks kuuks. Selleks perioodiks üürib ettevõte korteri, kus töötajad saavad komandeeringu ajal elada. Kas selline elamispinna üürimine on erisoodustus?
Loe vastust
Vastatud: 28.11.2011
Mittetulundusühing soovib müüa sõiduautot oma töötajale. Tasumine toimuks kahe aasta jooksul igakuisete maksetena. Kas peame lisama maksetele ka intressi või tohime müüa intressivabalt?
Loe vastust
Vastatud: 16.08.2011
Kas kunstialase loometegevusega tegeleva firma juhatuse liige (ainuke tegevliige) võib oma fotozurnalistika alase magistriõppe kulu välismaal (õppemaks, elamise kulud ja õppevahendite soetus) kajastada kui firma põhitegevuslikku kulu? Kas ja millises mahus on see võimalik teostada ilma maksustamata ning millised maksud siia lisanduvad?
Loe vastust
Vastatud: 08.08.2011
Korteriomandi seadus näeb ette, et korteriomanikud panustavad kaasomandi majandamisse võrdelistes osades. Kui lepitakse kokku, et üks korteriomanik niidab näiteks muru ja teised panustavad kaasomandi hooldamiseks loodud fondi rahaliselt, siis ega antud juhul tegemist TuMS §48 mõistes erisoodustusega pole? Kas korteriühistu liige võib kanda kaasomandiga seotud majandamiskulusid ka mitterahaliselt, ilma, et...
Loe vastust
Vastatud: 16.03.2011
Kui töölepingus on tööülesannete täitmise kohaks märgitud Eesti Vabariik, siis mille alusel saab kinni maksta majutus- ja sõidukulud? Töölähetust Eesti siseselt siis ju ei ole. Kas võib tekkida oht, et Maksuamet tõlgendab selliseid kulusid erisoodustusena?
Loe vastust
Vastatud: 16.11.2010
Kas oleks palun võimalik näha või saada ametisõiduautode ja isikiliku transpordi kulude kompenseerimise maksustamise kriteeriume jm võrdlusandmeid (piirmäärasid) Eesti, Läti ja Leedu kohta kokkuvõtlikult, näiteks võrdleva tabeli kujul?
Loe vastust
Vastatud: 08.11.2010
"Firmal" on lõppemas sõiduauto Audi A6 Avant 2.0 (väljalaske aasta 2006) liisingleping Swedpangaga (kapitalirent). Liisingueseme väljaostusumma lepingu lõppemisel on umbes 10% käibemaksuta hinnast ehk 22000 krooni, mis on ilmselt väiksem selle auto turuhinnast. Kui peale lepingu lõppemist müüme auto hinnaga 22000+km seotud isikule, kas siis tuleb tasuda erisoodustusmaksu turuhinna ja...
Loe vastust