Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 1106

Küsimus

Firma soovib müüa oma töötajatele kasutusest eemaldatud (jääkväärtus 0) IT varasid: arvutid, kuvarid, printerid, laptopid. Turuväärtust on neile väga raske määrata- müügipakkumisi saab sarnastele toodetele otsida, aga kas nendega ka reaalselt müüa õnnestuks, ei tea. Sellised varad tahame müüa suhteliselt soodsalt ja standartsete hindadega, et mitte endale palju lisatööd tekitada ning et töötajal üldse oleks huvi osta.
Firma omapära arvestades tekib meil pidevalt suurtes kogustes selliseid varasid ning oleme üsna õnnelikud, kui töötajad neid osta soovivad, sest muidu tuleb sellised varad utiliseerida.
Kas ja kui suur on võimalus, et meil tekib risk erisoodustuse osas, kuna müügihind ei vasta ehk turuhinnale?

Vastus - 16.10.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 48 lg 7 sätestab, et erisoodustuse hinna määramisel lähtutakse üldjuhul erisoodustusena antud kauba või teenuse turuhinnast. Kehtiva madalama õigusakti (erisoodustuse hinna määramise kord – https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12753433) p 10 sätestab, et kui erisoodustuseks on tööandja asja müük turuhinnast madalama hinnaga, loetakse erisoodustuse hinnaks asja, turuhinna (või bilansilise maksumuse, põhivara puhul jääkmaksumuse, kui see on turuhinnast kõrgem või turuhinda ei ole võimalik usaldusväärselt määrata) ja müügihinna vahe. Asja turuhind on selle kohalik keskmine müügihind ehk harilik väärtus (tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65).

Teie küsimuse kirjelduse järgi saab asuda seisukohale, et see hind, millega kasutusest eemaldatud asjad töötajatele müüakse, on üsna tõenäoliselt nende turuhind. Pisike kõikumine siia-sinna ei tähenda veel tingimata erisoodustuse tekkimist. Ettevõtja, kes ise ei tegele kasutatud elektroonika müügiga, ei peagi kasutama täpselt sama kõrgeid hindasid, kui nt elektroonika ja arvutikaupade edasimüüjad.

Kui olete valmis sama soodsa hinnaga kraami müüma lisaks töötajatele ka kolmandatele isikutele (kes pole töötajad ega töötaja lähikondsed), nt töötaja sõbrale, tuttavale, siis ei teki erisoodustust päris kindlasti. Kui turuhinna ja müügihinna vahe on oluline ja ostjaks üksnes töötajad, siis on erisoodustuse osas ka maksurisk märgatavalt kõrgem.