iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1140

Küsimus

Seotud isikule (töötajale või juhatuse liikmele) on antud laen, intressi makse iga aasta lõpus (intress 5%) nüüd aga isik ei ole tasunud laenu ja intressi ning arvatavasti sellel aastal ka ei tasu. Kas sellest võib ettvõttel tekkida maksukohustus?

Vastus - 12.11.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tööandjal tekib maksukohustus, kui töötajale antakse üle rahaliselt hinnatav hüve, mida tavaolukorras maksustataks palgana (inimene teeb nimetatud kulutused ise oma maksustatud palgast, nt transport tööle ja koju, eluasemekulude kandmine, sportimine). Tööandja kulu ja erisoodustuse maksukohustuse tekkimine ei pruugi olla samas maksustamisperioodis.

Kui intressinõue (arve, teatis, meeldetuletus) on esitatud, aga töötaja viivitab intressi tasumisega, ei kujuta see endast erisoodustust. Erisoodustus tekib alles siis, kui tööandja loobub laenu või intressi sissenõudmisest ja teatab sellest ka töötajale.