iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 350

Küsimus

Meie ettevõtte töötaja elab kohas kus puudub ühiskondlik transport täielikult. Muudest asulatest on elukoht kaugel, 5 km kaugusel metsa sees.Tööle tulekuks ja koju minekuks kuluks ebaloomulikult kaua aega, samuti oleks see kulukas. Ettevõttele on töötaja vajalik.
Kas ettevõttel on õigus kompenseerida töötajale tööletuleku ja kojumineku kulutused- bensiini kompensatsioon, ilma , et peaks tasuma soodustuste makse?

Vastus - 06.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui üldjuhul loetakse hüvitisi, mida makstakse kodu ja töökoha vaheliste sõitude eest, erisoodustuseks, siis tulumaksuseadus võimaldab erandlikus olukorras neid ka maksuvabalt hüvitada. TuMS § 48 lg 5.1 kohaselt ei loeta erisoodustuseks kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust.
Seejuures ei ole seaduses kindlaks määratud, kas tööandja peab ise transpordi organiseerima või võib ka töötajal tekkinud kulud hüvitadsa – seega valivad pooled mõistliku viisi ise. Kulud, mida maksuvabalt kanda võib, peavad olema mõistlikus suuruses.
Hinnang, kas tegemist on sellise olukorraga, kus erisoodustust ei teki, tuleb anda konkreetseid asjaolusid arvestades.