Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 871

Küsimus

Töötaja käis oma isikliku sõiduautoga lähetusel Leedus. Maksime talle välja kütusekulu kogu ulatuses vastavalt kilomeetritele, mis tal seal kulus. Lisaks sellel juhtus autol teepeal olles õnnetusjuhtum, st auto esiklaas sai kiviga löögi, mistõttu see mõranes edasi sõites selliselt, et Eestisse tagasi jõudes tuli see kohe vahetada. Kas võime ka selle maksuvabalt töötajale hüvitada nagu ka kütusegi?

Vastus - 03.01.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Lähetuste määruse § 1¹ (Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord, internetis leitav: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1053241) kohaselt tuleb tööandjal hüvitada sõiduauto lähetuses kasutamisega otseselt seotud, täiendavalt tekkinud kulud, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud. Kütusekulu on kuludokumendi alusel õigus hüvitada täies ulatuses, aga esiklaasi väljavahetamise osas peate ise otsustama, kas olete valmis kandma maksustamise riski. Kui viidatud määrust vaadata, siis remondikulu ei kuulu maksuvabalt hüvitamisele.

Maksu- ja Tolliameti kodulehel on sama teema kohta järgmine kommentaar:
"Hüvitatakse ainult nn töölähetuse määruse alusel lähetusega otseselt seotud, täiendavalt tekkinud kulud nagu kütus, parkimiskulud, teedemaksud, laevapiletid, täiendav kindlustus jms, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud. Kulud hüvitatakse kulu tõendava originaaldokumendi alusel. Eesti kohustusliku liikluskindlustuse või kaskokindlustuse maksumust üldjuhul ei hüvitata, kuna neid kulutusi tehakse reeglina ka ilma lähetusse sõitmata." /../ http://www.emta.ee/?id=4357

EML on seisukohal, et siiski tuleb maksuvabalt hüvitada sellised remondikulud, mis on vahetult põhjustatud auto kasutamisest lähetuses. Seda näiteks siis, kui autoga sõideti tavapärasest oluliselt erinevates tingimustes (nt metsatee, jäätee, erakordselt kõrge või madal temperatuur, haagise kasutamine, ülemäära raske koorem jms). Kui tööandja suudab tõendada, et klaasi purunemist ei oleks mingil juhul toimunud, kui autoga ei oleks lähetuses käidud, siis võiks aktsepteerida kulu hüvitamist maksuvabalt.