Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 765

Küsimus

Kui ettevõte üürib korterit töötajatele, kas siis tuleb maksta erisoodustust? Kui jah, siis millise paragrahvi alusel?

Vastus - 26.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tööandja üürib töötajale korterit, siis üldjuhul erisoodustusega tegemist ei ole. See võiks olla erisoodustus vaid sellisel juhul, kui tööandja ei võtaks tasu (tasuta kasutuse leping) või üür oleks alla turuhinna. Kui üüri siiski makstakse, kuid alla turuhinna, siis on erisoodustuseks turuhinna ja rakendatud üüri vahe. Alus on erisoodustuse puhul TuMS § 48 lg 4 p 2 ning "Erisoodustuse hinna määramise kord", p 5, vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12753433