iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 907

Küsimus

Kui firma juht ostab firma kaardiga selliseid kaupu, mis ei ole meie põhitegevusega seotud (ilukirjandus, toasisustuse elemendid, voodikatted jms) - kas sellised ostud klassifitseerida erisoodustuse alla ja deklareerida TSD lisas 4 või on tegemist ettevõtluse mitteseotud kuludega ja need tuleks deklareerida TSD lisas 6 (Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks, vara soetamiseks ja teenuste ostmiseks ning mittetulundusühingu, sihtasutuse ja juriidilisest isikust usulise ühenduse kulud põhikirjalise tegevusega mitteseotud teenuste ja vara ostmiseks)? Vahe on ju sotsiaalmaksu osas, sest lisas 4 peaks ju ka 33% sotsiaalmaksu tasuma. Kumb oleks õige lahendus?

Vastus - 06.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui „firma juht“ on tulumaksuseaduse § 48 lg 3 mõistes töötaja (kui ta on nt juhatuse liige, siis ta on töötaja) ning kui teie viidatud kaubad soetati tema erahuvides, siis on tegemist kindlasti erisoodustusega mitte ettevõtlusega mitteseotud kuluga. Vastavalt tuleb need ka deklareerida.

Kui juht tehtud kulud kinni maksab või laseb endale makstavast tasust kinni pidada, siis maksukohustust ei teki.