iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 750

Küsimus

1.Kui ettevõte ei pea valduses oleva sõiduauto arvestust, kas maksuametil on õigus määrata erisoodustus. Kas sõiduauto arvestuse pidamine on kohustuslik või mitte?
2. Kas ma õigesti sain seadusest aru? Kui auto kasutamise eest maksab ettevõte erisoodustuse ülempiir 2000 krooni, siis pole arvestust pidada vaja ning võib kuludesse (nt. bensiinikulud panna piiramatu summat?

Vastus - 11.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Erisoodustus tähendab tööandja poolt töötajale töösuhtest tuleneva rahaliselt hinnatava hüve üleandmist. Seega lihtsalt auto olemasolu erisoodustuse andmist ei kinnita. Siinjuures tuleb aga maksukohustuslasel veenvalt näidata, et erisoodustust ei ole antud ning maksuhaldur peab arvestama, et maksusumma määramisel peab see olema haldusaktis motiveeritud, mitte viidatud pelgalt sõiduki olemasolule.

2. Seadusandja on andnud kaks võimalust, kui tööandja sõiduautot (M1 või M1G kategooria sõiduk) kasutatakse töötaja isiklikes huvides:
a) arvestust mitte pidada – sellisel juhul on erisoodustuse hind ehk tulumaksuga maksustatav väärtus määratud TuMS § 48 lg-s 8, omatarbe puhul on samuti tegu sama summaga, kuid see sisaldab käibemaksu (KMS § 12 lg 7), sotsiaalmaksu puhul sisaldab maksustatav väärtus ka tulumaksu (SMS § 2 lg 1 p 7);
b) pidada arvestust – sellisel juhul lähtutakse TuMS § 48 lg 8 rakendamiseks antud määrusest ning seal kehtestatud „hindadest“ kõikide maksude puhul. Seejuures ei saa erisoodustuse hind kunagi ületada TuMS § 48 lg-s 8 sätestatut.

Erisoodustuse maksustamisel eeldatakse, et eratarbimise väärtus on määratletud ja tööandja poolt kasutatavate sisendite väärtus ei ole piiratud – st see hõlmab kõiki kasutamise kulusid: tööandja arvab ka käibemaksu täielikult maha jne (KMS § 29 lg 4), kui ei esine KMS §-s 32 sätestatud osalise mahaarvamise aluseid.

Soovitame lugeda ka artiklit: Alari Ossa. Porsche on kah auto. – MaksuMaksja, 2006, nr 10, lk 42-43.