iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 533

Küsimus

Firmas on isikliku auto hüvitise jaoks kehtestatud limiidid ja arvestust ei peeta - kuni 1000 krooni. Töötajatele on aga tehtud bensiini võtmiseks kaardid (ei maksta eraldi hüvitist).
Küsimus - kuidas toimuda, kas aluseks võtta kütuse firma poolt esitatud arvete tasumise aeg (seaduses on hüvitise maksmine kassapõhine). Arvete tasumine ja kaardiga võetud kütuse aeg ei ühti. Tekib olukordi kus arve tasutakse alles 2 kuu möödumisel, sellega tekib ju limiidi ületamine. Samal ajal ei tea hüvitise saaja arvete tasumisest midagi. Kuidas toimida?

Vastus - 12.03.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksustamisel tuleb aluseks võtta see, millal töötaja saab piirmäära ületava hüvitise. Kui hüvitist ei maksta rahas, vaid kütuse andmise teel, siis järelikult on hüvitise andmise aeg see kuu, millal töötaja kütust tangib. Arve maksmine kütusemüüjale ei mõjuta maksustamist, sest maksustatakse töötajatele antud hüvitist, mitte kütusemüüjale makstud raha.

Samas märgime, et sisendkäibemaksu mahaarvamisel ei kehti tulumaksuseaduse alusel kehtestatud piirmäärad. See tähendab, et kui Te olete seisukohal, et töötajale antud kütust kasutati täies ulatuses töösõitudeks, siis on Teil õigus kogu sisendkäibemaks maha arvata ning 1000-kroonist piirmäära arvutada käibemaksuta summalt. Kuigi meie andmetel on MTA teistsugusel seisukohal, leiame jätkuvalt, et sisendkäibemaksu võib maha arvata ja praktikas seda ka tehakse.