iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 374

Küsimus

Kui ehitusettevõtja kindlustab oma töötajad (töölised ja admin) õnnetusjuhtumite vastu (ööpäevaringselt), siis kas on maksustatav tööandja poolt kindlustusele makstav kindlustusmakse? Kui lugeda TMS § 48 lg 4 p 3, siis nagu oleks meie juhtumi puhul tegemist lausa erisoodustusega?

Vastus - 03.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 48 lg 4 p 3 kohaselt on erisoodustus töötajale sellise rahaliselt hinnatava hüve pakkumine nagu seda on kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega.
Seda sätet tuleb tõlgendada selliselt, et erisoodustusega on tegemist vaid siis, kui kindlustusjuhtumi korral saab kindlustushüvitise töötaja (st töötaja on kas kindlustatud või soodustatud isik). Kui tööandja kindlustab näiteks töötajad võimaliku õnnetusjuhtumi vastu ning hüvitise saajaks on tööandja, siis kindlustatakse tegelikult tööandja kohustust maksta töötajale tööõnnetuse puhul hüvitisi. Kindlustusmakset sellisel juhul erisoodustuseks ei loeta. Sellised hüvitised maksustatakse tulumaksuga hüvitiste töötajale või tema pärijale väljamaksmisel.
Vt Lasse Lehis. Tulumaksuseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tartu: OÜ Casus, 2000, lk 837-838.