iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 426

Küsimus

1. Prillide kompensatsiooni puhul on lubatud kompenseerida 50% prillide hinnast. Kuid milline on mõistlik piir, mida hüvitada? Võib ju juhtuda, et töötaja ostab endale kallimad prillid. Kui kehtestatakse kord ettevõttes, et kompenseeritakse kindel summa aastas, siis milline on see mõistlik kompensatsioon?
2. Kas surmakuulutust võib panna muude personalide kulude alla või on see kindlalt ettevõtlusega mitteseotud kulu?

Vastus - 19.12.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Summalist ja proportsionaalset hüvitise piiri õigusaktid ei sätesta. Hüvitamise aluseks on „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ (vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72421). Tegemist on sisuliselt töövahenditega. Määruse kohaselt tehakse tervisekontrolle ja rakendatakse abinõusid, milleks muuhulgas on ka kuvariga töötamise prillide muretsemine tööandja kulul. Need ostab kas tööandja või hüvitab ta töötajale nende maksumuse (määruse § 3 lg 5 p 1, lg-d 6 ja 8).
Kui tööandja peab mõistlikuks mingite piiride kehtestamist, siis võiks arvestada sellega, et töövahendite soetamise kohustus lasub tööandjal, mitte töötajal. Seega ei tohiks see piir ebamõistlikult madal olla.
Juhul kui töötaja ei kasuta prille üksnes töövahendina, siis on põhimõtteliselt võimalik ka osaliselt prillide hüvitatud maksumus lugeda erisoodustuseks või hüvitada ainult osa maksumusest, kuid see võiks olla pigem erand kui reegel. Vaevalt et näiteks raamatupidaja soovib pärast pikka tööpäeva ka kodus arvutiga töötada.
Vt ka http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=411
2. Kaastundeavalduse avaldamine on üldjuhul pigem ettevõtlusega seotud. Mitte alati ei pea iga kulutus midagi sisse tooma. Tegemist on hea äritavaga ning sellise kulutuse tegemine on mõistlik ja kohane. Maksukohustusi ei teki.
Kulu liigendamine raamatupidamises ei mõjuta seda, kas tegemist on
ettevõtlusega seotud või mitteseotud kuluga tulumaksuseaduse tähenduses.
Vt ka http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=383