iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 703

Küsimus

Koolitus
Kui ettevõte korraldab töötajatele infopäeva väljaspool töökohta, siis kas nimetatud üritusega kaasnevat toitlustus- ja majutuskulu peaks kästlema erisoodustusena? Kui lisaks ettevõtte omatöötajatele osalevad üritusel ka töötajad grupi teistest ettevõtetest, kelle ööbimine ja toitlustus samuti kompenseeritakse - siis sellisel juhul saaks neid kulusid (ööbimine ja majutus) kästitleda kui külaliste vastuvõtukulusid?

Vastus - 06.08.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Oma töötajate koolituse saab vormistada lähetusena, võõraste puhul sõltub maksustamine sellest, kes nende osalemise kulud kinni maksab. Kui kulud jäävad korraldaja kanda, siis võib tegemist olla vastuvõtukuludega. Mõistlik oleks siiski kulud teistelt tööandjatelt sisse kasseerida.