iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 686

Küsimus

Ettevõtte mitteresidendist töötaja töökohaks on töölepingu järgselt Soome. Kuna töötaja viibib palju oma tööajast ka Eestis, on tööandja üürinud tema tarvis korteri. Mulle tundub, et antud juhul ei ole tegu erisoodustusega üürikulude katmise näol. Sisuliselt on töötaja Eestis viibimise ajal lähetuses, mille eest peab tööandja tema ööbimiskulud kompenseerima (sh 2000 eek eest maksuvabalt öö kohta). Selge on see, et kui töötaja ööbiks hotellis kogu siin viibitud aja, osutuks kulu oluliselt suuremaks makstud üürikulust. Kas sellisel juhul on põhjendatud seisukoht, et tegu ei ole erisoodustusega, kui lisada juurde dokumentatsioon, mis tõendab, et üüri summa jagatud ööbitud ööde arv ei ületa lubatud piirmäära 2000 öö kohta.

Vastus - 06.07.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, seda saab lugeda lähetuse majutuskuluks. Samuti tuleb arvestada sellega, et mitteresidendist töötaja tulu (sh erisoodustusi) saab Eestis maksustada vaid siis, kui tööd tehakse Eestis. Pigem võib majutuskulude maksustamine tulla päevakorda Soomes.