iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 450

Küsimus

Kas tööandjal on kohustus hüvitada pedagoogidele tervisetõendi väljastamisega seotud kulud?

Vastus - 21.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 p 2 kohaselt on tööandja kohustatud nõudma tervisekontrolli läbimist nakkushaiguste suhtes enne tööle asumist ja saatma töötamise ajal korrapärasele tervisekontrollile õpetajad ja kasvatajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokku puutuvad töötajad. Sama seaduse § 42 lg 4 p 2 kohaselt rahastab tööandja töötaja korrapärast tervisekontrolli neil tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut. Sama sätte 5. lõike kohaselt ei ole tööandja kohustatud rahastama töövõtja tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes enne tema tööleasumist tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut.
Seega, enne tööle asumist rahastab töötaja ise tervisekontrolli koos selle läbimisel väljastatava tõendiga ning juhul kui tööandja selle ise kinni maksab oleks tegu erisoodustusega. Hiljem teeb seda tööandja ning siis ei loeta seda erisoodustuseks.