iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 606

Küsimus

Ettevõte sõlmib isikuga töölepingu, kus töö tegemise kohaks on märgitud nii Eesti kui ka Leedu. Leedus ööbimiseks üürib Eesti ettevõte isikule üürilepingu alusel korteri. Kas antud situatsiooni saab käsitleda eluasemekulude hüvitamisena erisoodustuste näol või võib seda käsitleda kui majutuskulu komandeeringu käigus.

Vastus - 30.04.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna kirjutate, et töölepingus on isikuga kokku lepitud kaks töö tegemise kohta, siis EV töölepingu seaduse § 51 tavatähenduses komandeeringuga tegemist ei ole. Samas, kuna tegemist on vaieldamatult tööandja huvides tehtud kulutustega (tööandja huvid prevaleerivad, sest töötaja ei vaja majutust Leedus oma isiklikes huvides), tuleb lähtuda tulumaksuseaduse kulude hüvitamise üldkorrast (§ 12 lg 3). Viidatud sätte kohaselt ei ole antud kulu hüvitamine kellegi tulu vaid tegemist on kuluga, mis tekkib ettevõtluse käigus tööülesannete täitmisel. Ei toimu maksustamist erisoodustusena.