iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: ÄRIÕIGUS

Vastatud: 04.02.2019
Ettevõte alustas tegevust 2017. a ja varad müügiks valmivad 2019. a, mistõttu aastaaruandest nähtub, et ettevõtte omakapital ei vasta seadusest tulenevatele nõuetele. Osakapitali ei ole sisse makstud ning ettevõtteportaal annab märkuse - Kuna tegemist on osakapitali sissemakseta osaühinguga, siis võib antud olukord olla lubatud. Millisel juhul on see lubatud, et...
Loe vastust
Vastatud: 13.04.2017
Firma on asutatud ilma sissemaksuta. Nüüd on firma kontol nii palju raha, et tahaks teha OÜ-sse kohustusliku sissemakse. Kuidas seda teha ja kas selle protseduuriga kaasnevad ka mingid maksud?
Loe vastust
Vastatud: 25.11.2015
"Firma" on esitanud äriregistrile avalduse registrist kustutamiseks. Hetkel on kuue kuuline ooteaeg. "Firmal" on ainuomanik, kes on ka likvideerija. Võlgu ei ole. Lõppbilanss ja vara jaotuse plaan on tehtud. Vara on alla 2000 euro, mis jagatakse ainuomanikule. Millal võib vara jagada? Kas omanik-likvideerija võib pangast raha välja võtta enne registrist...
Loe vastust
Vastatud: 31.08.2013
Aastaid tagasi ei vastanud ettevõtte omakapital äriseadustiku nõuetele ning osanikud tegid antud laenude arvelt mitterahalise sissemakse osakapitali ülekursiga. Ettevõtte omakapital oli: Osakapital 2556.- Ülekurss 10000.- Kahjum -9000.- Omakapital kokku 3556 Tänaseks on ettevõte kasumis ja omakapitali on: Omakapital 2556.- Ülekurss 10000.- Kasum 12000.- Kokku 24556.- Kas oleks tulnud kahjum aastatel...
Loe vastust
Vastatud: 14.04.2011
Kas osaühing, mis on tegutsenud alla aasta (so kolm kuud) võib maksta juba jooksval esimesel majandusaastal dividende? Või peab ootama selleks ikkagi majandusaasta lõppemist ja määrama dividendid alles peale majandusaastaaruande koostamist?
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2011
Mis saab omakapitali nõudest, mis siiani ei tohtinud olla alla poole osakapitalist või alla 40 000 kr.? Kas nüüd, kus enam osakapitali üldse ei nõuta, võib ka omakapitali ehk netovara uljalt miinustesse lasta?
Loe vastust
Vastatud: 03.09.2010
Ettevõttel on üleval maksuvõlad ja võlad tarnijatele kuid ettevõte soovib tegevuse lõpetada. Võlgasid ei kavatseta maksma hakata. Milised on ettevõtja võimalused tegevust lõpetada? Kas oskate tuua reaalseid lahendeid, kuidas sel juhul on toimitud, milliseid sanktsioone on ettevõtte suhtes rakendatud. Ettevõte ostis enampakkumisel kinnistu (maa, seadmed, hooned) kokku maksumusega 3 milj....
Loe vastust
Vastatud: 22.02.2010
Kas OÜ värske osanik (talle kingiti osa 2010 aastal) peab saama dividende möödunud perioodide kasumi jaotamisel (kui tema polnud veel osanik)? Ja kui ei pea, kas siis võib dividende saada osanike kokkuleppel? Põhikirjas selle kohta erisätteid pole.
Loe vastust
Vastatud: 14.09.2009
Eraülikoolil on õppemaksuvõlglasi novembrist 2005.Küsimus,kas on ka mingi tähtaeg,mille jooksul võlad aeguvad ja ei ole enam võimalik kohtutäituri kaudu võlgnevusi sisse nõuda?
Loe vastust
Vastatud: 06.03.2008
Firma juhatuse ainuliige kavatsetakse ametilt tagasi kutsuda ja teine astub asemele. Kas on juriidiliselt võimalik kogu eelnev vastutus üle kanda jägmisele juhatuse liikmele kui ta sellega ise päri on. Asjaolu, et de-fakto juhtis viimane ise firmat, millest praegune juhatuse liige osa ei võtnud.
Loe vastust
Vastatud: 21.02.2008
Äriseadustik sätestab, et reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Kui ettevõtte esimese tegutsemisaasta tulemiks oli kahjum ja teisel ja kolmandal kasum, kuid esimese aasta kahjum pole veel ära kaetud, siis kas reservkapitali moodustamise kohustus üldse tekib? Kui, siis kas teise aasta kasumist peaks juba 1/20 reservkapitali kandma?
Loe vastust
Vastatud: 03.10.2007
Ettevõtte omanikul, kes on samas ka juhatuse liige, on kavas äriühing müüa. Kas peale ostu-müügilepingu sõlmimist on juhatuse liige vastutav toimunud tehingute eest firmas, millel on uued omanikud?
Loe vastust
Vastatud: 28.06.2007
Missugust ettevõtlusvormi peaks kasutama, et mitte olla vastutav kogu oma varaga (ka varem soetatud kinnisvara) juhul kui ettevõte käima ei lähe, tulu ei teki küllaldaselt = FIE-na töötamine on ilmvõimatu ju! = sots.maks 33%+tulumaks 21%+ kauplused võtavad pealt otseselt või kaudselt 6o%.= kui ei suuda neid makse maksta tehakse hoopis...
Loe vastust
Vastatud: 28.05.2007
Firma kandis 1/20 puhaskasumist reservkapitali moodustamiseks: 1) 1995.a. puhaskasumist 140310.- 2) 1996.a. puhaskasumist 29195.- Kokku reservkapital summas 169505.- Aktsiakapitali suurus 1300000.- Nüüd esitati küsimus, et reservkapitali suurus võiks olla nõutud 10%, s.o. 130000.- Ja vahe kanda eelmiste perioodide kasumisse tagasi. Küsimus: On selline korrigeerimine võimalik?
Loe vastust
Vastatud: 18.05.2007
Osaühingul on üks osanik. 1. Kuidas peaks bilansis vormistama kasumi jaotamise ettepaneku (milline pealkiri ja kas seda üldse vaja on)? Kas ainuosanik teeb endale ettepaneku kasumi jaotamiseks? 2. Bilansile lisatakse osanike nimekiri bilansi kinnitamise kuupäeva seisuga. Kas ka siis, kui osanik on ainult üks?
Loe vastust
Vastatud: 09.03.2007
FIE-na tahan lõpetada tegevuse ning jätkata OÜ-na, kuid üle antavat vara on rohkem kui 400000.- kr. eest (so.osakapitali suurus, et jääda veel OÜ alla). Kuidas võtta ülejäänud vara OÜ-s arvele maksuvabalt, mis jääb üle osakapitalist. Kas aaziona ja kas sellel on ka mingeid piiranguid?
Loe vastust