iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 928

Küsimus

Äriseadustik sätestab, et reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Kui ettevõtte esimese tegutsemisaasta tulemiks oli kahjum ja teisel ja kolmandal kasum, kuid esimese aasta kahjum pole veel ära kaetud, siis kas reservkapitali moodustamise kohustus üldse tekib? Kui, siis kas teise aasta kasumist peaks juba 1/20 reservkapitali kandma?

Vastus - 21.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kõige õigem oleks esmalt katta kahjum ning alles siis hakata vahendeid reservi kandma. Kasumi jaotamise ettepanekusse tuleks kirja panna, et arvestades eelmiste perioodide kahjumit kasumi jaotamise võimalus puudub ja kasum kantakse eelmiste perioodide kahjumi katteks.