iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 3011

Küsimus

Ettevõte alustas tegevust 2017. a ja varad müügiks valmivad 2019. a, mistõttu aastaaruandest nähtub, et ettevõtte omakapital ei vasta seadusest tulenevatele nõuetele. Osakapitali ei ole sisse makstud ning ettevõtteportaal annab märkuse - Kuna tegemist on osakapitali sissemakseta osaühinguga, siis võib antud olukord olla lubatud. Millisel juhul on see lubatud, et omakapital võib olla miinuses?

Vastus - 04.02.2019

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Äriseadustik ei luba tegelikult netovara alla 2500 euro langemist, sellisel juhul tuleks koheselt võtta tarvitusele äriseadustiku §-s 176 sätestatud meetmed (osakapitali suuruse muutmine, kui võimalik; lõpetamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine; pankrotiavaldus).

Kui valmiv toodang varudena arvele võtta, siis kõigi eelduste kohaselt peaks netovara seis normaliseeruma. Arvele võtmise ja arvestuspõhimõtete kohta vt RTJ 4.