iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 623

Küsimus

Kas fondiemissiooni teel suurendatud osakapitali muutus vajab ka notariaalset kinnitust, kui põhikirja ei muudeta?

Vastus - 16.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Osanike otsus ise ei pea olema notariaalne, küll aga peab notariaalne olema äriregistrile esitatav avaldus andmete muutmise kohta. Äriseadustiku (ÄS) kohaselt kuulub osaühingu puhul registrisse kantavate andmete hulka ka osakapitali suurus (vt § ÄS 145 p 3). Kui osakapitali suurust muudetakse, on ettevõtja kohustatud registripidajat sellest informeerima (ÄS § 33 lg 7) ja esitama kande muutmise aluseks olevad ning seaduses sätestatud muud dokumendid. ÄS § 31¹ kohaselt peab registripidajale esitatav avaldus olema notariaalselt kinnitatud.