iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 645

Küsimus

Firma kandis 1/20 puhaskasumist reservkapitali moodustamiseks:
1) 1995.a. puhaskasumist 140310.-
2) 1996.a. puhaskasumist 29195.-
Kokku reservkapital summas 169505.-
Aktsiakapitali suurus 1300000.-
Nüüd esitati küsimus, et reservkapitali suurus võiks olla nõutud 10%, s.o. 130000.- Ja vahe kanda eelmiste perioodide kasumisse tagasi. Küsimus: On selline korrigeerimine võimalik?

Vastus - 28.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Aktsiaseltsi reservkapitali suurus nähakse ette äriühingu põhikirjas. Äriseadustiku § 336 kohaselt ei või reservkapital olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist. Kui Teil on reservkapital suurem kui ÄS nõuab ja põhikirjas ei ole ette nähtud teistsugust reservkapitali, ei keela seadus seda vähendada.