iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1754

Küsimus

Ettevõttel on üleval maksuvõlad ja võlad tarnijatele kuid ettevõte soovib tegevuse lõpetada. Võlgasid ei kavatseta maksma hakata. Milised on ettevõtja võimalused tegevust lõpetada? Kas oskate tuua reaalseid lahendeid, kuidas sel juhul on toimitud, milliseid sanktsioone on ettevõtte suhtes rakendatud.

Ettevõte ostis enampakkumisel kinnistu (maa, seadmed, hooned) kokku maksumusega 3 milj. EEK. Nüüd on lastud teha hindamisakt, kus on kogu kompleks hinnatud 4 milj EEK peale. Ettevõte soovib kõik põhivarana arvele võtta hindamisväärtusega 4 milj EEK. Siit küsimus, kas seda võib teha või peaks vara väärtus võrduma siiski ostuhinna mitte hindamisväärtusega? Kui võib hindamisväärtusega üles võtta ja amortima hakata, siis kuidas peaks kajastama raamatupidamislikult passiva poolt (see ei ole ju kasum, samuti ei ole see aazio)?

Vastus - 03.09.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui juriidilise isiku kohustused ületavad tema varasid, siis on juhatus kohustatud viivitamatult esitama pankrotiavalduse (TsÜS § 36, ÄS § 176). Selle kohustuse rikkumise eest on ette nähtud karistus (KarS § 385 prim). Samuti on sel juhul võimalik, et maksuhaldur esitab juhatuse liikmetele nõude MKS § 40 alusel.

Likvideerimise puhul eeldatakse et tasutakse ära ka kõik võlad. Kui võlgu tasuda ei kavatseta, siis ilmselt puudub võimalus ka vabatahtlikuks lõpetamiseks, sest likvideerimise korral küsib äriregister kindlasti ka maksuhalduri nõusolekut äriühingu registrist kustutamiseks ja võlgade korral ilmselt sellist nõusolekut ei anta. Kui maksuhaldur muul viisil võlga kätte ei saa võib ta kasutada kolmanda isiku vastutust. Soovitan lugeda ka just ilmunud 2010 augusti MaksuMaksjast Gaily Kuusiku artiklit kolmanda isiku vastustusest.

Kinnisvara võib arvele võtta turuväärtuses, kui tegemist on kinnisvarainvesteeringuga. Sel juhul tuleb iga majandusaasta lõpus läbi viia uus hindamine ning väärtuse muutumisest tekkiv vahe kajastatakse aruandeaasta kasumi või kahjumina. Lähemalt vt juhendit RTJ 6.