Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 678

Küsimus

Missugust ettevõtlusvormi peaks kasutama, et mitte olla vastutav kogu oma varaga (ka varem soetatud kinnisvara) juhul kui ettevõte käima ei lähe, tulu ei teki küllaldaselt = FIE-na töötamine on ilmvõimatu ju! = sots.maks 33%+tulumaks 21%+ kauplused võtavad pealt otseselt või kaudselt 6o%.= kui ei suuda neid makse maksta tehakse hoopis varatuks (maksude tagantjärele maksmine siin ei aita kui tulu ehk üldse ei tulegi). Ma ei pea silmas laenude võtmist, mõtlen kui ma pole laenu võtnud, pole sots.teenuseid saanud ega sots maksu maksnud ega tulu saanud ja tulumaksu maksnud, miks pean ma siis vastutama oma varaga??!!! Mille eest mind karistatakse? Pole ju kelleltki - riigilt kaasa arvatud - midagi saanud ega võlgu teinud! Miks pannakse inimesed sellise riski ette, miks neile lausa soovitatakse ettevõtjaks hakata kui on ette teada et selliste tingimuste juures suurem enamus lendab sisse! Kas ei saaks siin seaduste osas midagi muuta? On ettevõtteid, kes kuulutavad välja pankroti ja nende omanikud ei maksa isiklikest varadest midagi, pangad...
Palun, milline ettevõtluse vorm (mis nimetusega), tagab mulle selle, et enne ettevõtlusega tegelema hakkamist soetatud vara ei puudutata vaid kuulutatakse välja pankrot juhul kui ma ei tooda vastavat tulu või suuda makse maksta?

Vastus - 28.06.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Äriseadustiku § 78 (vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12767277) kohaselt vastutab füüsilisest isikust ettevõtja tõepoolest oma kohustuste eest kogu oma varaga. Samas on äriseadustikus sätestatud ka erinevaid äriühingute vorme, mille puhul vastutus erineb – soovitada võib näiteks osaühingut. Osaühingu osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest (ÄS § 135 lg 2). Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga (ÄS § 135 lg 3). Tõsi, asutamiseks läheb vaja teatud ressursse, sest osakapitali miinimumsuurus on 40 000 krooni (ÄS § 136).
Äriseadustikku tasub lehitseda, äriühingute vorme on seal veel (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts).
Lisaks on alati võimalus, kui ebaedu ees on suur hirm, töötada töölepingu alusel ja sääste investeerida börsil vm.