iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 629

Küsimus

Osaühingul on üks osanik.
1. Kuidas peaks bilansis vormistama kasumi jaotamise ettepaneku (milline pealkiri ja kas seda üldse vaja on)? Kas ainuosanik teeb endale ettepaneku kasumi jaotamiseks?
2. Bilansile lisatakse osanike nimekiri bilansi kinnitamise kuupäeva seisuga. Kas ka siis, kui osanik on ainult üks?

Vastus - 18.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Bilansis ei vormistata kasumi jaotamise ettepanekut (bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit). Ilmselt peate silmas OÜ majandusaasta aruannet, mille juurde kuulub ettepanek kasumi jaotamise kohta. Raamatupidamise seaduse § 14 lõike 1 kohaselt on raamatupidamiskohustuslane kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Majandusaasta aruandele lisatakse kasumi jaotamise ettepanek.
Kasumi jaotamise ettepaneku kõige lihtsam pealkiri oleks „Kasumi jaotamise ettepanek“. Ei saa öelda, et ainuosanik teeb endale ettepaneku kasumi jaotamiseks. Majandusaasta aruande koostamise kohustus on äriühingu juhatusel, kes esitab aruande (koos kasumi jaotamise ettepanekuga) osanikele kinnitamiseks.
Äriseadustiku (ÄS) § 168 sätestab, et osanike pädevusse kuulub muuhulgas ka majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine. ÄS § 179 lg 2 kohaselt esitab juhatus majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku osanikele. Selle paragrahvi lõige 4 ütleb, et majandusaasta aruandega koos tuleb äriregistrile esitada osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga.
Asjaolu, et OÜ-l on ainult üks osanik, ei muuda äriseadustiku nõudeid. Järelikult on osanike nimekiri ikkagi tarvis äriregistrile esitada.