iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2435

Küsimus

Aastaid tagasi ei vastanud ettevõtte omakapital äriseadustiku nõuetele ning osanikud tegid antud laenude arvelt mitterahalise sissemakse osakapitali ülekursiga. Ettevõtte omakapital oli:
Osakapital 2556.-
Ülekurss 10000.-
Kahjum -9000.-
Omakapital kokku 3556

Tänaseks on ettevõte kasumis ja omakapitali on:
Omakapital 2556.-
Ülekurss 10000.-
Kasum 12000.-
Kokku 24556.-

Kas oleks tulnud kahjum aastatel siduda ülekurss kahjumiga ja kaotada see rida omakapitalist või kuidas selle ülekursiga täna toimida kui on soov see omakapitalist välja viia? Kas see toob ettevõttele maksuriski? Omanikeks on 2 äriühingut.

Vastus - 31.08.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui soovite ülekursist vabaneda, siis saate läbi viia osakapitali suurendamise fondiemissiooni korras. Väljamakseid osanikele ülekursist teha ei tohi, kuid pärast osakapitali suurendamist võite läbi viia osakapitali vähendamise. Korraga suurendamist ja vähendamist teha ei saa.