iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2875

Küsimus

Firma on asutatud ilma sissemaksuta. Nüüd on firma kontol nii palju raha, et tahaks teha OÜ-sse kohustusliku sissemakse. Kuidas seda teha ja kas selle protseduuriga kaasnevad ka mingid maksud?

Vastus - 13.04.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Harilikult teevad osanikud sissemakse osakapitali oma isiklike vahenditega. Kui OÜ ei ole veel dividende jaotanud (mida ei saa teha sissemakseta asutatud OÜ puhul enne kui osanikud on selle kohustuse täitnud), ei ole üldjuhul võimalik ka jaotamata dividendide arvelt osaühingu rahast osanike eest sissemakset teha. Samas on välja pakutud võimalust tasaarveldada osanikule makstavat dividendi tema poolt tasumisele kuuluva sissemaksega. Selle kohta on selgitus justiitsministeeriumi kodulehel:

“Kuni sissemaksete täieliku tasumiseni kõigi osanike poolt ei või osaühing suurendada ega vähendada osakapitali, samuti ei või osaühing teha osanikele ühtegi väljamakset. Väljamakse tegemise keeld ei hõlma osanikule makstavat töötasu ega muid tasusid. Samas võivad osanikud sissemakse kohustuse täita ka kasumi arvel, nähes kasumi jaotamise otsuses ette kasumi kasutamise sissemakse tasumiseks. Lisanõuded kehtivad ka siis, kui sissemakseta osaühing osaleb ühinemises või jagunemises.”

Vt siit: http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/osauhing, alateema – osaühingu asutamine sissemakseid tegemata

Meile teadaolevalt register seda ei aktsepteeri, sest tasaarvestus on tegelikult siiski mitterahaline sissemakse. Üks võimalik variant oleks OÜ arveldusarvelt kassasse vajalik summa toimetada ja siis teha vajaliku selgitusega ülekanne panka. Seejärel vormistada dividendide jaotamine.

Seda võimalust on põhjalikumalt kirjeldatud EML ajakirjas MaksuMaksja avaldatud artiklis, autor Urmas Võimre: Osaühing asutati ilma sissemakset tegemata – mis saab edasi? (2013, nr 11, lk 13-15)