iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1834

Küsimus

Mis saab omakapitali nõudest, mis siiani ei tohtinud olla alla poole osakapitalist või alla 40 000 kr.? Kas nüüd, kus enam osakapitali üldse ei nõuta, võib ka omakapitali ehk netovara uljalt miinustesse lasta?

Vastus - 07.02.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Osakapitali nõue ei ole kuhugi kadunud, muutunud on vaid niipalju, et osakapitali ei pea kohe sisse maksma. Osanikul tekib osaühingu ees kohustus ning ta vastutab osaühingu võlgade eest oma sissemakse ulatuses. Äriseadustiku § 136 kohaselt peab osakapital olema vähemalt 2500 €.
Äriseadustiku sätted, mis puudutavad käitumisjuhiseid netovara vähenemise korral, samuti pankrotiavalduse esitamise kohustust, kehtivad endisel kujul (vt nt ÄS § 176). Samuti kehtivad näiteks laenukeeld ja oma osade omandamise piirangud.