Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1409

Küsimus

Eraülikoolil on õppemaksuvõlglasi novembrist 2005.Küsimus,kas on ka mingi tähtaeg,mille jooksul võlad aeguvad ja ei ole enam võimalik kohtutäituri kaudu võlgnevusi sisse nõuda?

Vastus - 14.09.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 1 sätestab, et tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.
Seega kui nõue muutus sissenõutavaks novembris 2005, siis nõue aegus 2008 novembris. Sissenõudmise õigus on teil endiselt, kuid teisel poolel puudub kohustus teie nõuet täita.