Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 1627

Küsimus

Kas OÜ värske osanik (talle kingiti osa 2010 aastal) peab saama dividende möödunud perioodide kasumi jaotamisel (kui tema polnud veel osanik)? Ja kui ei pea, kas siis võib dividende saada osanike kokkuleppel? Põhikirjas selle kohta erisätteid pole.

Vastus - 22.02.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul ei ole oluline, kui kaua osa omanik on osa omanud, see ei ole otseses seoses dividendi maksmisega, sest osaühingu puhul makstakse osanikule osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti (ÄS § 157 lg 2).

Teisiti võiks sätestada põhikiri näiteks sarnaselt tulundusühistutele, mille puhul makstakse üldjuhul (kui põhikiri ei sätesta teisiti; TÜS § 30 lg 2) dividendi vastavalt osalemisele ühistu tegevuses. Kui nii on sätestatud, siis peaks arvestama ilmselt eelmise osaluse omaniku panust koos uue osaniku panusega, sest ÄS § 154 kohaselt tuleb osanikke kohelda võrdselt, kuid osaluse omandamise aja alusel jaotatava kasumi suuruse määramine oleks diskrimineeriv, kui eelmise osaniku panust ei saaks arvestada, sest see tagaks ülejäänud osanikele eelmise osaniku arvel suuremad õigused.