iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 390

Küsimus

Palun kommenteerige laenukeeldu (Äriseadustiku §159 lg.1). Millest selline kitsendus tuleneb?

Vastus - 18.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Piirang tuleneb sellest, et osaühing ja aktsiaselts on piiratud vastutusega äriühingud, st osanikud ja aktsionärid ei vastuta äriühingu võlgade eest. Sellest omakorda tuleneb osakapitali ja netovara nõue. Laenukeelu eesmärk on vältida olukorda, kus osanik on küll osakapitali sisse maksnud, kuid selle teispidi laenuna välja võtnud. Sellisel juhul ei ole osakapitali nõuet sisuliselt täidetud ning see võib kahjustada võlausaldajaid.

Laenukeeldu rikkudes sõlmitud laenuleping on tühine. See tähendab, et laenusummat saab igal ajal tagasi nõuda ning laenu saaja on kohustatud hüvitama kahju, mis võib tekkida näiteks sellest, et laenuks antud raha eest jäid maksmata muud võlad jne. Kui võlausaldajatega probleeme ei ole, siis jääb päevakorda ainult tulumaksuprobleem. Nimelt võib laenu kasutada varjatud kujul (st tulumaksust kõrvale hiilides) dividendide maksmiseks, mistõttu on tulumaksuseaduse § 51 lg 4 näinud ette seotud füüsilistele isikutele antud laenude maksustamise. Maksuhalduri praktikast on ka teada juhtumeid, kus laenu andmist juriidilisele isikule vaadeldakse kui ettevõtlusega mitteseotud väljamakset (sõltumata laenukeelust või selle puudumisest)