iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 532

Küsimus

FIE-na tahan lõpetada tegevuse ning jätkata OÜ-na, kuid üle antavat vara on rohkem kui 400000.- kr. eest (so.osakapitali suurus, et jääda veel OÜ alla). Kuidas võtta ülejäänud vara OÜ-s arvele maksuvabalt, mis jääb üle osakapitalist. Kas aaziona ja kas sellel on ka mingeid piiranguid?

Vastus - 09.03.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Osaühingu osakapital võib olla ka üle 400 000 krooni. Sellisel juhul peab osaühingul olema lihtsalt ka nõukogu ning audiitor (vt äriseadustiku § 189 lg 1 ja § 190 lg 1). Osaühingu puhul on määratletud osakapitali miinimumnõue – 40 000 krooni (ÄS § 136).
Loomulikult on võimalik teha ka mitterahaline sissemakse ülekursiga.
Ülekursi suurusele ei ole piiranguid kehtestatud. Tulumaksuvabastus ei sõltu sellest, kas osakapitali eest tasutakse nimiväärtuse järgi või ülekursiga. Oluline on see, et osaühing jätkab vara kasutamist ettevõtluses.