Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Rubriik: Käibe maksustamine (käibe mõiste, aeg, maksustatav väärtus)

Vastatud: 18.10.2012
Klient võtab üürile äripinna ja tasub tagatisraha 1 kuu üüri. Kas tagatisraha käsitletakse kui ettemaksu ja km tuleks tasuda tagatisraha laekumisel või ei kuulu tagatisraha üldse km'ga maksustamisele?
Loe vastust
Vastatud: 09.10.2012
Ettevõte(KM kohustuslane) aitab korraldada ühekordselt ühte koolitust. Korraldame lektorite lennu Soomest Eestisse (rahvusvaheliselt lennufirmalt arve). Nüüd peaksime lennufirma arve edasi esitama koolituse tellijale (Eesti km kohustuslane). Kas arvele tuleks käibemaks lisada või mitte?
Loe vastust
Vastatud: 25.09.2012
KÜ esitab arve Eesti ettevõtjale A. Nimetatud äripind kortermajas on aga antud rendile "firmale" B. Kui nüüd "firma" A esitab "firmale" B arve, kas oleme jälle sunnitud arvele käibemaksu juurde lisama, kuigi KÜ on juba summad omanikele ära jaganud koos käibemaksuga? Kas topelt käibemaksu vältimiseks on ka muid võimalusi, esitame...
Loe vastust
Vastatud: 04.06.2012
Pangast audiitorile küsitava tõendi eest võtavad kõik pangad ühesugust tasu. Näiteks LHV saadab ka arve tõendi väljastamise eest, kus on ka käibemaks välja toodud. Kui Swedbangast seda arvet küsisin, vastasid, et see on pangateenus ja ei ole käibemaksuga maksustatud. Kas see võib Teie arvates nii olla?
Loe vastust
Vastatud: 29.12.2011
Ettevõte teeb enne käibe tekkimist(on registreerinud ennast km-kohustuslaseks) investeeringuid ehk siis kulutusi, millelt arvutab maha ka sisendkäibemaksu. Esimestel kuudel on ettevõttel ainult maksuvaba käive. Poole aasta möödumisel on nii maksustatav kui maksuvaba käive ja sisendkäibemaksu arvestamisel arvutatakse see maha proportsionaalselt maksustatava ja maksuvaba käibe suhtele. Küsimus järgmine, kas ettevõte võib...
Loe vastust
Vastatud: 27.09.2011
Eesti firma(käibemaksukohuslane) teostab teisele Eesti firmale(käibemaksukohuslasele) veoteenuseid Valgevenesse.Kuidas on õigem maksustada kas 20% või 0 %-ga? Milliste dokumentidega tuleks vajadusel seda vedu Maksuametile tõestada?
Loe vastust
Vastatud: 22.08.2011
Ettevõtja A on andnud ettevõtjale B laenu. Vabaraha puudujäägi tõttu ei ole ettevõtja B pikemat aega suutnud oma laenukohustust täita. Ettevõtja B-le kuulub korteriomand, mis ei ole kellelegi panditud. Kas korteriomandi loovutamisest laenu katteks ettevõtja A-lt ettevõtjale B tekib mingit maksukohustust kummalegi ettevõtjale (käibemaks, tulumaks), millega peaks arvestama?
Loe vastust
Vastatud: 17.06.2011
Lepingu järgi peab meie ettevõte teenuse eest esitama kliendile arve 7 päeva enne uue kuu algust. Kliendil on kohustus arve tasuda esimesel kuupäeval. Arve on koostatud uue kuu eest. St sisuliselt esitame teenuse eest arve ette. Millal on teenuse käibe deklareerimise kohustus. Kas siis kui arve esitame või siis kui...
Loe vastust
Vastatud: 02.06.2010
Ettevõtja esitab ruumide üüri kohta arve terveks aastaks (nt 01.07.10-30.06.11) kas see tuleks teha: 1. ettemaksuarvena ja kui raha laekub (laekub osade kaupa) siis väljastada kliendile arve ja deklareerida laekumise järgi käive; 2. koostatakse arve ning deklareeritakse arve koostamise kuul; 3. käive deklareeritakse igal kuul proportsionaalselt? Üüriteenust ei maksustata km-ga.
Loe vastust
Vastatud: 02.03.2010
Korter maja ostab majale haldusteenust OÜ-lt. Maja kogub endale nn. remondifondi. Iga aasta lõpus tehakse otsus, kas koguda veel raha või raha eest osta majale vajaminevat teenust. Kui OÜ on alates 01.01.2009 lisanud nn. remondifondile käibemaksu 20%, kas talitab õigesti?
Loe vastust
Vastatud: 22.02.2010
Osaühing tasus elektrivõrku liitumise eest Eesti Energiale liitumistasu, eesmärgiga edasi müüa elektrit hoone omanikule. Liitumistasu arvelt arvati käibemaks tagasi. Kuna hoone vahetas omanikku ja uus omanik soovib elektrienergiaga otse arveldada, siis ta on nõus hüvitama liitumistasu. Kas see liitumistasu hüvitamine on osaühingule maksustatav käive, sest arvas kunagi käibemaksu tagasi või...
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2010
"Ettevõtte" hoonele esitatakse kindlustusteenuse arve, "ettevõte" esitab arve edasi allrentnikule. Kindlustusteenusele ei lisandu käibemaks, kas see võib meile tekitada proportsionaalset käibemaksu arvestuse kohustust? Või oleks õigem selline kulu allrentnikule edasi esitada hüvitusnõudega?
Loe vastust
Vastatud: 28.01.2010
Meie "firma" ostab kasvava metsa raiaõiguse võõrandamise eraisikult ja müüb raiõiguse ise edasi "firmale". Kas on mingeid erisusi käibemaksus, tehingutest, millega raamatupidamine peaks arvestama? Täpsustan: ostetakse eraisikult "firmale" ja hiljem müüakse "firmalt-firmale". Samuti kas on mingeid tulumaksuga seotud kohustusi meie "firmale"?
Loe vastust
Vastatud: 27.07.2009
Ettevõte müüb tema valduses oleva eluruumi. Kuna ostul (2003)sisendkäibemaksu maha ei arvatud, siis müüakse maksuvabalt. Ettevõte on soetanud äripinda kööginurga aga nüüd seoses eluruumi müügiga paigaldati nimetatud köögimööbel sinna. Eluruum müüdi tervikuna, koos köögimööbliga, maksuvabalt. Köögimööbel soetatud 2002. a ja käibemaks oli tagasi küsitud. Kas köögimööbli pealt tuleks ettevõttel käibemaksu...
Loe vastust
Vastatud: 17.07.2009
Kas tagatisraha tuleks maksustada käibemakusga. Üürilepingus on ette nähtud, et üürnik tasub ühe kuu rendi ulatuses tgatisraha, mida võib vajaduse korral tasaarveldada kliendi laekumata arvetega. Kui võlgu aga üürilepingu lõppedes ei olda, siis tagastatakse tagatisraha täies ulatuses üürnikule.
Loe vastust
Vastatud: 16.07.2009
Ettevõte üüris äripindasid, aga majandusraskuste tõttu tekkisid võlgnevused üürileandja ees. Vastavalt VÕS § 305 lõikele 1 on kinnisasja üürileandjal üürilepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus üüritud kinnisasjal asuvatele vallasasjadele. Nüüd kasutas üürileandja üürniku vara suhtes pandiõigust. Mismoodi peaks käituma nüüd üürnik, kuna meie neid varasid tagasi ju kunagi ei saa ja...
Loe vastust
Vastatud: 16.07.2009
Kinnisvara haldusfirma esitab korteriomanikele arved tarbitud elektri, vee jms eest, samuti maja kindlustuse kohta (käibemaksuvaba). Tihtipeale kliendid tasuvad ümmarguse summa ja tekkib ettemaks, et sealt jooksvalt arvete katteks hiljem maha võetakse. Kuidas käituda nimetatud ettemaksega, kas enamlaekunud summat tuleks käsitleda käibena ja maksustada laekumise hetkel või mitte. Kuna tulevikus esitatavad...
Loe vastust
Vastatud: 03.07.2009
Esitasime ettemaksu arve 28.juunil k.a. Arvel märgitud käibemaks 18%. Ettemaks laekus juulis, järelikult ettemaks peaks olema maksustatud 20% km-ga. Kuidas toimida? Kas esitada täiendav arve km vahe kohta vastava selgitusega? Kas nii on korrektne?
Loe vastust
Vastatud: 28.05.2009
"Ettevõte"võttis teiselt "ettevõttelt" laenu, nüüd on tekkinud laenu tagasimaksega raskusi, kuna puuduvad rahalised vahendid. "Ettevõte" annaks laenu katteks ära vara. Kuidas peaksime käituma, kas see peaks toimuma nii, et me müüme oma vara laenu andnud "firmale" ja seejärel tehakse summade osas tasaarveldus, aga sellisel juhul tekiks ju vara müügilt käibemaksukohustus?...
Loe vastust
Vastatud: 25.03.2009
Firma on käibemaksukohuslane alates 01.05.08. Firma annab tesostatud töö üle ja esitab arve 05.05.08. Samas antud arve aluseks leping, mis sõlmiti 10.04.08. Kas maksustamise aluseks võetakse lepingu sõlmimise aeg (st. et tegu maksuvaba käibega) või arve esitamise aeg (tegu maksustatava käibega)? Kas käibe tekkimise aeg on lepingu sõlmimise või tööde...
Loe vastust