iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1383

Küsimus

Ettevõte üüris äripindasid, aga majandusraskuste tõttu tekkisid võlgnevused üürileandja ees. Vastavalt VÕS § 305 lõikele 1 on kinnisasja üürileandjal üürilepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus üüritud kinnisasjal asuvatele vallasasjadele. Nüüd kasutas üürileandja üürniku vara suhtes pandiõigust. Mismoodi peaks käituma nüüd üürnik, kuna meie neid varasid tagasi ju kunagi ei saa ja ei soovi neid ka välja osta nt 2 a pärast, kuna nad on selleks ajaks täielikult amortiseerinud. Kas siis meie jaoks on tegemist käibega (mis hetkel see tekib)? Või tekkib siit mingi muu maksurisk?

Vastus - 16.07.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Panditud asjade müügist tekib käive siis, kui üürileandja on need maha müünud. Üürileandja peab teile teatama müügist laekunud summa suuruse, mille võrra teie võlgnevust vähendati. Kaupade ostjal on õigus nõuda teilt ka nõuetekohast arvet. Käibemaksukohustust ei tekiks siis, kui kaubad oleksid hävinud, riknenud, kaduma läinud jne. Praegusel juhul toimub kaba võõrandamine tasu eest, sest teie võlgnevust vähendatakse. Maksustamine toimub samamoodi nagu teie oleksite need asjad ise müünud ja ostja oleks raha maksnud teie võlgade katteks üürileandjale.