iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Rubriik: Käibe maksustamine (käibe mõiste, aeg, maksustatav väärtus)

Vastatud: 25.12.2023
Soovin täpsustada, kuidas toimida allpool kirjeldatud tehingus. Teisest ettevõttest tulevad meile üle töötajad koos puhkusejäägiga, mille teine ettevõte soovib meile kompenseerida. Kas on lubatud teha neile müügiarve 0 käibemaksuga, mille alusel toimuks makse, kui tegemist on meie jaoks kulude vähendusega mitte müügikäibega? Millisele käibemaksuseaduse paragrahvile peaks arve peal viitama?
Loe vastust
Vastatud: 22.08.2019
1.Kui omavalitus omab allasutust, kes müüb kütet ainult omavalitsuse teistele allasutustele kas peab võtma kütte müüva allasutuse käibemaksukohutuseks 2.Kui omavalitus omab katlamaja, müüb kütet nii omavalitsuse allasutustele kui ka kortermajadele(ei kuulu omavalitusele) kuidas toimida käibemaksuga, kas peab võtma käibemaksukohuslaeks kortermajadele müüdava kütte osas või kokku(omavalitsuse allasutustele ja kortermajadele).
Loe vastust
Vastatud: 09.01.2019
Ühistule osutati teenust, ühistu on km kohustuslane aga teenus ei vastanud kokkulepitule ning lepiti kokku, et tasutakse siis kui puudused kõrvaldatakse. Siiani pole enam seda firmat näinud, töö tegi ära teine firma. Arve saamisel aga sai sisenkäibemaks tagasiküsitud. Kui nüüd seda summat ei maksta sellele firmale, samuti ei ole sealt...
Loe vastust
Vastatud: 14.11.2018
Ettevõttele kuulub uusehituses korter, mida soovitakse müüa (lisandub käibemaks). Ostja kannab raha notari deposiidi kontole ja notarilepingus on klausel, et raha kantakse müüja arvele peale ehitustööde lõppu (hiljemalt 2kuu pärast). Omand üle ei läinud. Mis hetkel tekib nüüd müüjal käive, kas siis kui raha notari kontolt laekub ettevõttele või on...
Loe vastust
Vastatud: 19.10.2015
Kuidas oleks kõige mõistlikum toimida, kui ühe ainuosaniku kaks osaühingut soovivad omavahel ära vahetada nende bilansis olevad sõidukid? Ühel sõidukil bilansis jääkväärtus olemas, teisel 0.
Loe vastust
Vastatud: 02.03.2015
Ettevõte omab äriruume. Ettevõte ei lisa üürile käibemaksu, samuti ei küsi tagasi sisendit remondilt-hoolduselt. Ruumid on antud allrendile. Rendileping näeb ette, et allrentnik tasub rendileandjale ka maamaksu ja kindlustuse. Ettevõte on teise tegevusala tõttu käibemaksukohustuslane ja müües allrentnikule edasi elektrit, lisame arvele käibemaksu. Kuidas aga edasi esitada arveid kindlustuse ning...
Loe vastust
Vastatud: 09.06.2014
Kui firma ostab kaupa Poolast ja deklareerib seda ostu käibedeklaratsioonil kui ühendussisest ostu. Nüüd tuleb välja , et osa kaupa on praak ja Eesti firma esitab reklamatsiooni arve Poola, kas see arve on koos käibemaksuga või ilma käibemaksuta.
Loe vastust
Vastatud: 07.04.2014
Oleme osaühing (käibemaksukohustuslane). MTÜ, mis on SA Innove projekti "Noorte töölerakendamine tööturuvalmiduse kasvu abil" (suunatud otseselt töötutele noortele) läbiviijaks ja toetuse (ESF) saajaks, tahab saata meile tööpraktikale töötu noore. Projekti seireeeskirjas on ette nähtud toetuse rahadest maksta töövõtjatele tööpraktika juhendamistasu ette nähtud määras. Kui me väljastame MTÜ-le arve juhendamistasu kohta,...
Loe vastust
Vastatud: 21.01.2014
Oleme välismaise panga filiaal Eestis. Ostame Eestis käibemaksuga maksustatavat teenust, mille müüme edasi Leedu klientidele, kes on käibemaksukohustuslased. Meie küsime siin käibemaksu tagasi ning edasi müüme 0%-ga. Mis juhtub aga käibemaksuga siis, kui me müüme sama teenust oma panga teisele filiaalile Leedus? Filiaalide vahelised tehingud ei peaks olema käive. Kas...
Loe vastust
Vastatud: 25.10.2013
Ettevõttel on soetatud kinnistu, millelt ei ole sisendkäibemaksu maha arvatud ja see kinnistu antakse tütarettevõttesse mitterahaliseks sissemakseks osakapitali. Kas see on käive? Millisest käibemaksuseaduse punktist peaksin lähtuma, et aru saada, kas tegemist on käibega või mitte?
Loe vastust
Vastatud: 11.03.2013
Ettevõte ostab auto eraisikult, dokument ilma käibemaksuta. Kui nüüd kunagi tulevikus on käibemaksukohuslasest ettevõttel soov seesama auto maha müüa, siis kas müügiarve tuleks teha käibemaksuga või ilma käibemaksuta?
Loe vastust
Vastatud: 27.02.2013
Kaks ettevõtet ostavad kinnistu kaasomandisse, ostmise hetkel tehakse kokkulepe, et üks ettevõte maksab kogu soetusmaksumuse ja saab õiguse müüa raieõigus. Kui raieõiguse võõrandamisest saadakse rohkem raha kui kinnistu soetusmaksumus, siis teeb kaasomanik teisele ülejääva summa kohta arve, kahjumi puhul vastupidi. Näide: ettevõtted A ja B soetavad kinnistu X maksumus 1000...
Loe vastust
Vastatud: 15.02.2013
Ettevõte võtab Kinnisturegistrist päringuid, mille kohta esitab RIK ettevõttel arve, mis ei ole käibemaksuga maksustatud. Kui nüüd meie ettevõte peab kliendile oma teenuse arvele lisama ka juurde tõestatud kulud ning lisab arvele päringu summa, siis kas see tekitab ettevõttele maksuvaba käibe?
Loe vastust
Vastatud: 27.01.2013
Küsimus käibemaksu kohta. Kaks Eesti ettevõtet, kes mõlemad Soome käibemaksukohuslased ja tegelevad ehitusteenusega. Kui üks ettevõte teeb teisele alltöövõttu ehitusteenusena, siis kas arve esitamisel lisab esimene Soome käibemaksu või esitab ilma käibemaksuta ja viide pöördkäibemaksustamise pragrahvile, kuna Soome seaduse järgi on selline teenus pöördkäibemaksustamisega.
Loe vastust
Vastatud: 23.01.2013
Ehitasime torustiku (põhivara), mida valmissaamisel hakkame välja rentima. Ehitamisel küsisime sisendkäibemaksu tagasi. Saime rendilevõtjalt ettemaksu, mis katab ära rendi 2022 aastani. Ettemaksu saamisel deklareerisime ettemaksu maksustatava tehinguna ja maksime ka sellelt käibemaksu. Nüüd ei ole meil enam maksuametile käibedeklaratsioonis näidata kuni 2022 aastani muud maksustatavat käivet: see tähendab, et hakkame...
Loe vastust
Vastatud: 17.12.2012
Kahe firma töötajad käisid ühisel lähetusel Rootsis. Kõik kulud kandis esialgu üks firma, et oleks soodsam. Nüüd esitatakse teisele firmale kulude kohta nõue. Lähetusel oli kulutusi nagu lennupiletid, linnatransport, hotellid, millelt käibemaksu maha ei arvatud, samas ka kulusid, mis tehti Eestis (reisibüroo teenused jms, millelt arvestati sisendkäibemaks maha). Kuidas oleks...
Loe vastust
Vastatud: 07.11.2012
Ettevõte plaanib teha reklaamikulu, et kõik, kes ostavad jõuluks auto, nendele on esmane tehnohool ja kaskokindlustus teatud ajaks tasuta. Kaskofirma esitab arve küll kliendi nimele, aga arve tasub meie firma. Kas see võib tekitada maksuriski?
Loe vastust
Vastatud: 30.10.2012
Sõlmisime kliendiga lepingu, lepingus oli fikseeritud, et kui klient loobub tehingust, on ta kohustatud maksma leppetrahvi. Nüüd vormistasime kliendile leppetrahvi kohta arve, aga klient nõuab, et see summa peab sisaldama ka käibemaksu. Samas ju puudub üldse alus leppetrahvile käibemaksu lisada?
Loe vastust