Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2482

Küsimus

Oleme välismaise panga filiaal Eestis. Ostame Eestis käibemaksuga maksustatavat teenust, mille müüme edasi Leedu klientidele, kes on käibemaksukohustuslased. Meie küsime siin käibemaksu tagasi ning edasi müüme 0%-ga. Mis juhtub aga käibemaksuga siis, kui me müüme sama teenust oma panga teisele filiaalile Leedus? Filiaalide vahelised tehingud ei peaks olema käive. Kas ma tohin ka sellisel juhul ostetud teenuse käibemaksu tagasi küsida?

Vastus - 21.01.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul on tõesti nii, et kui tegemist ei ole isikuga (püsiv tegevuskoht ei ole iseseisev isik), siis selle ja peakontori või kahe püsiva tegevuskoha vahel ei saa teenust osutada (KMS § 2 lg 2). Erisus on kehtestatud vaid käibemaksugrupile (vt KMS § 26 lg 13).

Sellises olukorras toimub kulude jagamine püsivate tegevuskohtade vahel. Nende tulumaksubaas väheneb selle tulemusena.

Käibemaksu saab maha arvata üldalustel, st kui kaupa või teenust soetati maksustatava väljundkäibe genereerimiseks (sh välismaal toimuva ettevõtluse tarbeks kasutamisel). Kui see on liiga segane, siis võib ju lasta vastavas osas esitada arve ka otse Leedu filiaalile.

Sisendkäibemaksu mahaarvamine Eestis sõltub sellest, kas Leedus kasutatakse seda teenust maksustatava või maksuvaba käibe tarbeks. Kui Leedu filiaal sama teenust Leedust ostes peaks rakendama osalist mahaarvamist, siis peate seda tegema ka teie Eestis. Tulumaksu aspektist peate aga arvestama, et Leedu filiaal peab selle teenuse kulu (lisaks võimaliku käibemaksu kulu) Eesti filiaalile kindlasti hüvitama, sest vastasel juhul tekib Eestis siirdehinna maksustamise kohustus.