iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2668

Küsimus

Ettevõte omab äriruume. Ettevõte ei lisa üürile käibemaksu, samuti ei küsi tagasi sisendit remondilt-hoolduselt. Ruumid on antud allrendile. Rendileping näeb ette, et allrentnik tasub rendileandjale ka maamaksu ja kindlustuse. Ettevõte on teise tegevusala tõttu käibemaksukohustuslane ja müües allrentnikule edasi elektrit, lisame arvele käibemaksu. Kuidas aga edasi esitada arveid kindlustuse ning maamaksu osas?

Vastus - 02.03.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kindlustusteenuse saab edasi müüa käibemaksuvabalt, kui kindlustatakse üürniku riske. Vastasel korral maksustatakse kindlustuskulu üüri maksustatava väärtuse koosseisus (praegusel juhul maksuvaba käibena).

Maamaks kui selline ei ole küll teenus, kuid see moodustab üürist/rendist osa ning maksustatakse üüri/rendi maksustatava väärtuse koosseisus. Kui teenus on maksuvaba, siis suureneb vastavalt maamaksukulu võrra maksuvaba käive.