iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2194

Küsimus

Kaks ettevõtet ostavad kinnistu kaasomandisse, ostmise hetkel tehakse kokkulepe, et üks ettevõte maksab kogu soetusmaksumuse ja saab õiguse müüa raieõigus. Kui raieõiguse võõrandamisest saadakse rohkem raha kui kinnistu soetusmaksumus, siis teeb kaasomanik teisele ülejääva summa kohta arve, kahjumi puhul vastupidi.
Näide: ettevõtted A ja B soetavad kinnistu X maksumus 1000 eurot. Kogu kinnistu maksumuse 1000 eurot tasub ettevõte A, Ettevõte A müüb raieõiguse summas 1100 eurot+ km 220 eurot. Ettevõte B esitab ettevõttele A arve raie kohta summas 50 eurot +km 10 eurot ja kannab selle summa ettevõttele B. Rahaliselt on ettevõtted omavahel tasa aga kas käibemaksu seisukahalt võib nii kajastada?

Vastus - 27.02.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on üldkorras maksustatava käibega nii kasumi kui kahjumi korral.