iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2573

Küsimus

Kui firma ostab kaupa Poolast ja deklareerib seda ostu käibedeklaratsioonil kui ühendussisest ostu. Nüüd tuleb välja , et osa kaupa on praak ja Eesti firma esitab reklamatsiooni arve Poola, kas see arve on koos käibemaksuga või ilma käibemaksuta.

Vastus - 09.06.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sõltuvalt olukorrast võib vastus erineda. Kui lepitakse kokku, et kvaliteedist johtuvalt vähendatakse hinda, siis peaks tarnija tegema allahindluse ning väljastama teile kreeditarve. Sel juhul väheneb ühendusesisese soetuse maksustatav väärtus, sellelt arvutataks pöördmaks ning mahaarvatav käibemaks. Muudatused tehakse jooksvalt KMD-l.

Kui lepitakse kokku tarnija tekitatud kahju hüvitamises (näiteks olete teinud kulusid kauba parandamiseks ja nõuate nende kulude hüvitamist konkreetse dokumendi alusel), siis kahju hüvitamine ei ole käibemaksu objekt ning käibemaksuarvestust see ei puudutaks. Sel juhul arvate Eestis tehtud kuludelt sisendkäibemaksu ning tarnijale esitatakse nõude netosummas. Selle variandi puhul on oluline, et kahju summa oleks tõendatud. Kui lepitakse kokku arvestuslik hüvitis, siis on tegemist hinna vähendamisega ning rakendub eelmises lõigus kirjutatu.