iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2159

Küsimus

Ehitasime torustiku (põhivara), mida valmissaamisel hakkame välja rentima. Ehitamisel küsisime sisendkäibemaksu tagasi. Saime rendilevõtjalt ettemaksu, mis katab ära rendi 2022 aastani. Ettemaksu saamisel deklareerisime ettemaksu maksustatava tehinguna ja maksime ka sellelt käibemaksu. Nüüd ei ole meil enam maksuametile käibedeklaratsioonis näidata kuni 2022 aastani muud maksustatavat käivet: see tähendab, et hakkame maksuametile esitama nulldeklaratsioone. Kas maksuametil on õigus nõuda, et võtaksime ennast käibemaksukohuslasest maha ja maksaksime küsitud põhivara sisendkäibemaksu tagasi.

Vastus - 23.01.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna nii pika perioodi eest ettemaksu tasumine ei ole väga tavaline, siis võib vääritimõistmist tekkida, kuid peate oma tehingu eripära selgitama ja põhjendama.

Käibemaksuseaduse (KMS) § 22 lg 3.1 annab maksuhaldurile õiguse kustutada registrist maksukohustuslane, kes ei tegele Eestis ettevõtlusega. Sel juhul tekiks aga kohustus korrigeerida suur osa sisendkäibemaksust (vt KMS § 29 lg 10 viitega § 32 lõikele 4). Kuna tehnovõrk või -rajatis asjaõigusseaduse tähenduses on KMS § 2 lg 3 p 1 mõistes kinnisasi, kehtib 10-aastane käibemaksu korrigeerimise periood.

Teie puhul toimub 10 aasta jooksul põhivara kasutamine maksustatava käibe tarbeks, samuti toimub 10 aasta jooksul ettevõtlus, sest mõisted „ettevõtlus“ ja „maksustatava käibe tarbeks kasutamine“ ei eelda, et maksustatav käive peaks toimuma 10 aasta jooksul igal kuul. Peate Maksu- ja Tolliametile (MTA) selgitama, et ei ole vahet, kas kogu raha makstakse ühekorraga või 10 aasta jooksul 1 kord kuus, oluline on lähtuda lepingus kokku lepitud rendiperioodist. Eeldatavasti tuleks ühe kuu rendisumma väga väike ja juba panga teenustasu kokkuhoidmise eesmärgil on mõistlikum pika perioodi eest maksta.

Kuna MTA teie lepingu sisu ja majandustegevuse eripära ei tea, siis võib kindel olla, et üsna pea teie poole pöördutakse ja selgitusi nõutakse. Selle ennetamiseks võite ka juba varem ise maksuhalduri poole pöörduda. Praktikas on näiteks tekkinud probleeme sellest, et äriühing ei ole MTA kirjalikku korraldust kätte saanud ning on jätnud õigeks ajaks nõutud selgitused ja dokumendid esitamata.